Két szalézi szerzetes tett örökfogadalmat Nyergesújfalun

Megszentelt élet – 2020. augusztus 28., péntek | 14:10

A Szent Mihály-templomban augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a délelőtti szentmise keretében Jani Áron és Kovács Sándor örökre elkötelezték magukat Don Bosco Szalézi Társaságába.

Jani Áron SDB 1986. január 23-án született Budapesten. Szalézi animátorként került kapcsolatba a renddel Óbudán. A budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett 2004-ben. Szalézi animátorként több intézményben is segítette az oratóriumi foglalkozásokat, mindenhol elismeréssel és szeretettel beszéltek róla, számos gyerek és fiatal barátságát nyerte el, animátortársai is felnéztek rá. 2011-ben elsőként kapta meg az akkor alapított Savio Domonkos-díjat. Komoly lelkiélete, Don Bosco melletti elkötelezettsége és kitartása mindenkor példaként szolgált animátortársai számára. Munkája és tanulmányai ellenére is rendszeres résztvevője volt oratóriumának. Különleges szeretettel fordult a szegényebb és elhagyatottabb gyerekek felé, szívén viselte sorsukat.

A Corvinus Egyetemen tanult Budapesten 2004–2009 között statisztika és aktuárius szakon, majd dolgozni kezdett egy nemzetközi biztosítási cégnél (2008–2011). 2009-ben beiratkozott az egri Eszterházy Károly Főiskolára, ahol 2017-ben matematikatanár és közgazdásztanár diplomát szerzett.

Jelölt és prenovícius éveit Óbudán és Kazincbarcikán töltötte, majd 2012-ben kezdte meg a szalézi jelöltidőt a Róma melletti Genzano nemzetközi noviciátusban. Első fogadalmát 2013. szeptember 8-án tette le ugyanitt, majd Rómában a Szent Tarzíciusz Szalézi Intézet nemzetközi szalézi posztnoviciátus közösségében lakva folytatta filozófiai tanulmányait a Pápai Szalézi Egyetemen (UPS).

Miután 2015-ben befejezte filozófiai tanulmányait Rómában, hazatért és Óbudára került oratóriumvezetőnek a gyakorlati éveire.

2018-ban a tartományfőnök kérésére a Fülöp-szigeteken, Parañaque-ban folytatta képzését, teológiát tanult a Boldog Sándor Istvánról elnevezett közösségben, ahonnan 2020 márciusában tért haza. Jelenleg az óbudai szerzetesi közösség tagjaként a szalézi ifjúságpasztorációs munka felelőse és az óbudai oratórium vezetője.

*

Kovács Sándor SDB 1984. augusztus 18-án született Szolnokon. A Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 2006-ban végzett kis-és középvállalkozási menedzser, műszaki menedzser és néptánc szakirányon, majd a Hagyományok Házában néptáncelméletet és -gyakorlatot tanult. A szombathelyi kollégiumban ismerkedett meg a szaléziakkal.

Mielőtt jelentkezett volna a szalézi rendbe, 2006 és 2010 között mint programvezető és pályázati gazdasági vezető dolgozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, majd a szombathelyi püspöki Brenner János Általános Iskolában gyakorlati foglalkozást és néptáncot tanított, a püspöki kollégiumban pedig főállású nevelőként dolgozott. A városban széles körben igyekezett terjeszteni és tanítani a magyar néptáncművészetet, emellett sokszor önkéntes népművelő tevékenységet is végzett, amiért a városban – elsősorban a szociális szférában – közismertté és népszerűvé vált. A szombathelyi szalézi oratóriumban gitározott, énekkart vezetett, a képzések és programok szervezésének és lebonyolításának motorja volt. 2012-ben másodikként kapta meg a Savio Domonkos-díjat. Józan, kiegyensúlyozott ítélőképessége és pedagógusi jelenléte meghatározó volt a helyi évközi és nyári oratórium számára. Példás, hiteles és hitvalló szentségi életet élt. Alázatos személyisége és nagyszerű együttműködő-képessége miatt egy évtizeden keresztül meghatározó alakja volt a szombathelyi szalézi műnek.

2012-ben lett szalézi jelölt, jelöltidejét a szombathelyi rendházban töltötte. 2013-ban kezdte meg a noviciátust a Róma melletti Genzanóban. Első szerzetesi fogadalmát itt tette le 2014. szeptember 8-án. Filozófiai tanulmányait a Pápai Szalézi Egyetemen (UPS) végezte a római Szent Tarzíciusz Szalézi Intézet közösségének tagjaként.

Gyakorlati éveit a nyergesújfalui szalézi középiskola szabadidő-felelőseként és oratóriumvezetőjeként a péliföldszentkereszti közösségben töltötte.

2018-ban az óbudai rendház tagjaként kezdte meg teológiai tanulmányait a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Az óbudai szalézi szerzetesi közösségben készül a papságra.

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria