Knáb Judit a szerzetes-elöljárók irodájának új vezetője

Megszentelt élet – 2023. január 18., szerda | 15:56

Január 9-től új vezetője van a szerzetes-elöljárók irodájának Knáb Judit személyében, aki a Congregatio Jesu (régebbi nevükön angolkisasszonyok) szerzetesrend tagja.

A szerzetesi iroda munkatársai január 16-án búcsúztatták el az eddigi vezetőt, Kiss Didák ferences testvért és az iroda nyugdíjba vonuló titkársági asszisztensét, Pető Éva RSCJ nővért.

Mindkettőjük személyéért és munkájáért egyaránt hálásak, és Isten áldását kérik további szolgálatukra.

Knáb Judit nővér 1991 óta a Congregatio Jesu tagja, 2023. január 9-től a Magyar Szerzetes-elöljárók Konferenciáinak irodavezetője.

Rendi élete első szakaszában 2007-ig főleg németet tanított a Congregatio Jesu fenntartásában működő iskolákban: Egerben, Piliscsabán, majd Kecskeméten, valamint egy évig egy vidéki önkormányzati iskolában és óvodában volt hitoktató. 2008–2017-ig a magyar tartomány vezetésére kapott küldetést. Ez idő alatt az erőforrások erőteljes csökkenése miatt a rend három iskoláját kénytelen volt leadni, Knáb Judit hivatali ideje végeztével pedig a magyar tartomány beolvadt a rend közép-európai tartományába.

Tartományfőnöksége utolsó három évében aktívan bekapcsolódott a rendek összefogásával megvalósuló sajátos szolgálatba az emberkereskedelem elleni harc területén, amely 2017 óta a SOLWODI Hungary Egyesület keretében működik. Tavaly óta tagja a RENATE (Religious Networking Against Trafficking and Exploitation) nevű európai hálózat vezetőségének, amely szintén az emberkereskedelem és a kizsákmányolás ellen igyekszik mindent megtenni az áldozatokért és túlélőkért, valamint azért, hogy minél többen tudomást szerezzenek a jelenség létezéséről, mibenlétéről, és elkerüljék azt, hogy e bűncselekmények hálójába kerüljenek. Szintén tavaly részt vett az első trénerképzésen, amelyet a szerzetesi iroda szervezett az Emberi Méltóság Stratégia keretében.

„Szívügyem, hogy mindannyian fejlődjünk szemléletünkben, kommunikációnkban és életmódunkban abban az értelemben, hogy elkerüljük a lehetséges visszaéléseket közösségeinkben és intézményeinkben, és megtaláljuk a segítés módjait ott, ahol arra szükség van” – vallja.

Knáb Juditot meglepte a felkérés a szerzetesi iroda vezetésére, de örömmel fogadta. Különös ajándéknak tartja, hogy mintegy tíz évvel ezelőtt a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) elnökségi tagjaként részt vállalhatott az iroda létrehozásában. Bízik benne, hogy rendi tapasztalataival és személyes erősségeivel sokat tud segíteni a magyarországi szerzetesrendek együttműködése terén és az iroda projektjeiben.

„Hálás vagyok elődeim munkájáért, Ulrik Monika SSND nővér alapító tevékenységéért és a szerzetesek évében létrehozott összefogásért és Kiss István Didák OFM testvér szolgálatáért, aki a kihívásokra kreatívan válaszolt, és ezáltal komoly fejlődésnek lehettünk tanúi, hiszen az elmúlt években olyan projektek indultak el, amikről egy évtizeddel ezelőtt nem is álmodtunk” – írja.

*

Az új titkársági asszisztens Horváth Sarolta lett.

Forrás és fotó: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái (MSZKI)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria