Látni és láttatni akarom Istent – Kateketikai képzés Franciaországban magyar résztvevőkkel

Megszentelt élet – 2019. július 17., szerda | 16:21

Július 10. és 14. között nemzetközi kateketikai és lelki képzést szervezett a franciaországi Sainte Garde-ban az Életadó Boldogasszony kármelita világi intézmény (Institut Notre-Dame de Vie). A téma ez volt: „Az Ige tanúivá és szolgáivá válni”. Hazánkból tizennégyen vettek részt a képzésen. Csillag Éva hitoktató tájékoztatott az eseményről.

Második alkalommal vett részt magyar hitoktatói csapat az intézet meghívására a Venasque melletti Notre-Dame de Sainte-Garde kolostorban tartott lelki és kateketikai képzésen.

A katekéták intenzív lelki és gyakorlati tanításokat, kapaszkodókat kaptak, és nem utolsósorban csendes időt, hogy ők maguk is beléphessenek abba a csöndbe, ahol Isten személyes módon kinyilatkoztatja magát, és közben átformál, átalakít, hogy tanúivá válhassunk létünkkel is.

Az Institut Notre-Dame de Vie által kidolgozott kateketikai lelkiségi, hitoktatási modell „Jöjj, kövess engem!” néven válik egyre ismertebbé világszerte.

A „Jöjj, kövess engem!” elnevezésű kármelita lelkiségű módszer hazánkban még kevéssé ismert, kontemplatív, az Úr hívószavára épülő hitoktatási modell. Az Istennel való találkozást biztosítja a gyerekeknek. A hitismeret átadására az imádság légkörében kerül sor, ezáltal egy újfajta ismeretre jutnak a gyerekek.

A hitre nevelésben már a kezdetektől fogva a szívet helyezték a középpontba. A gyermekek intellektusa helyett a szívükhöz szólnak úgy, hogy folyamatosan alkalmazkodva hozzájuk, koruknak megfelelően haladnak katekétáik is az imádság iskolájában. Mindennek alapja az a megfontolás, hogy a katekézis célja végső soron közösségbe, intimitásba kerülni Jézus Krisztussal, aki képes elvezetni az Atya szeretetéhez a Szentlélekben, és megadja a Szentháromság életében való részesedést.

A franciaországi képzésen tizennégy országból összesen százötven fő vett részt. „A katekéták egymást gazdagították az egyetemes Egyház szépségével. Az élmények hatására Avilai Szent Terézzel és Boldog Marie-Eugène atyával kiálthattak fel: Látni akarom Istent! Hozzátéve: láttatni akarom Istent” – fogalmaz Csillag Éva.

A képzésen szerzett tapasztalatokkal hazafelé tartva a magyar csoport tagjai „mind azon törték a fejüket, hogy hogyan tovább – folytatja. – Megtanulták azonban, hogy a választ csak a Szentlélek tudja; a mi feladatunk, hogy nyitott szívvel figyeljünk rá.”

* * *

Az Institut Notre-Dame de Vie-t a Gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugène kármelita pap (1894–1967) alapította, akit három fiatal lány keresett fel azzal a vággyal, hogy a Kármel szellemében, tehát a szemlélődésben, de apostoli munkával a világban szeretnének élni. Ez a vágy egybeesett egy birtokadományozással, Provence szívében, egy ősi Mária-kegyhelyen, Venasque-ban (Avignontól 30 kilométerre). 1932-ben az Egyház jóváhagyásával, Mária anyai tekintete előtt elindult ez a mű, melynek lényeges része a hitoktatás. Marie-Eugène atya szinte végrendeletben hagyta az intézet tagjaira: „Azonnal fogjatok a hitoktatáshoz!”. Az általa alapított intézmény ma pápai jogú világi intézet.

A Szentlélek eszköze aztán Noëlle Le Duc lett, aki a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva egy olyan hitoktatási modellt dolgozott ki, amely a gyerekek szívét célozza meg, és azt, hogy a bennük valóságosan jelen lévő, élő Istennel kapcsolatba kerüljenek, sőt Vele éljenek.

A következő katekétanemzedék az idősebb korosztályok számára is kidolgozta, adaptálta ezt a gyakorlati kateketikát, amelyhez szervesen hozzátartoznak a szemnek is segítő, a benső imára rávezető, úgynevezett sziluettek, melyek Isten előtti attitűdöket fejeznek ki.

A magyar hitoktatók 1990-ben, Jean-Marie Lustiger bíboros, Párizs érseke magyarországi látogatásakor kerültek először kapcsolatba az Institut Notre-Dame de Vie-vel, a bíboros titkára, Pierre d’Ornellas (jelenleg Rennes érseke) által, aki tagja az intézetnek. 

Folyamatban van a „Jöjj, kövess engem!” hitoktatási modellhez tartozó könyvek magyarra fordítása és további képzések szervezése.

Márciusban Pécsett kétnapos konferencián mutatták be a modellt az egész ország területéről érkezett több mint száz hitoktató számára. Az erről szóló híradást ITT olvashatják, a videoösszeállítást ITT tekinthetik meg.

További információk a hitoktatási modell Facebook-oldalán, ITT

Fotó: Csillag Éva

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria