Véget ért a bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor megújítása

Megszentelt élet – 2019. november 22., péntek | 15:51

Magyarország kormányának döntése nyomán „A bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor felújítása és turisztikai elemekkel történő bővítése” elnevezésű projekt 1,4 milliárd forint támogatásban részesült.

A millenniumi projekt fő célja a bencés szellemiséghez igazodó, minőségi, a kor turisztikai igényeinek megfelelő, innovatív, egyedi, élményalapú vallási és zarándokturisztikai attrakció kialakítása volt a bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor szakrális tereinek, turisztikai és szolgáltató épületeinek, közösségi tereinek megújítása által. A fejlesztés keretében a bakonybéli Szent Mauríciusz-monostorhoz tartozó épületek – a monostor épületének kivételével – megújultak, bővítették a vallási és turisztikai szolgáltatások hatékonyabb ellátása és üzemeltetése céljából. A megvalósult projektelemek komplex, egymás hatását erősítő egységet alkotnak, így a meglévő, békés, természetközeli közeg megtartásával egyedi kialakítású, innovatív turisztikai attrakciókkal felvértezett kulturális és vallási tematikájú látogatóközpont jött létre Bakonybélben.

A projekt keretében megújult terek:

1. Szent Mauríciusz és vértanútársai-templom

Az apátság egyike a legrégebbi magyar monostoroknak, alapítása Szent István király uralkodásának idejére, 1018-ra tehető. Ugyanakkor közép- és kora újkori épületeiről, templomáról semmilyen biztos adattal nem rendelkezünk. A mai templomot 1754-ben szentelték fel, de az idők során több alkalommal is súlyosan megrongálódott.

A helyreállított épületen utoljára 1995-ben végeztek nagyobb felújítást, amely azonban nem terjedt ki a templom minden részletére. A most elvégzett felújítás egyrészt az akkor részleges statikai megerősítések befejezését, másrészt az azóta újra időszerűvé vált állagmegóvási munkák elvégzését, harmadrészt a templom belső terének megújítását jelentették.

2. Fogadóépület

A meglévő fogadóépület helyiségeinek átstrukturálásával és bővítésével, valamint a közlekedési kapcsolatok megújításával az idelátogató tágasabb, kényelmesebb térben ismerkedhet a monostor és a környék termékeivel, a turistaudvarra lépve pedig könnyebben, átláthatóbb módon válnak elérhetővé az új és megújult attrakciók, mint a kiállítás, a gyógynövényszárító padlás vagy a látványműhelyek.

A fogadóépület a látogatók érkezésének, fogadásának tere. Az épületet úgy alakították át, hogy a terek a látogatók fogadásának többféle módjára adjanak méltó lehetőséget. A zarándokudvar felé eső első helyiség az érkezés és a tájékoztatás tere, illetve a jegyváltás helyszíne.

A második helyiségben működik a főként monostori termékeket forgalmazó ajándékbolt és büfé. A látogatók ebből a helyiségből léphetnek ki az udvarra, hogy bejárják a múzeumot, a látványműhelyeket és az arborétumot. A monostori termékek szervezett kóstolására a következő helyiségben van lehetőség. Ebből a térből lépcső vezet a tetőtérbe, amely részben gyógynövényszárító padlásként működik. Itt egy kisebb tárlat a gyógynövényekhez kapcsolódó szerzetesi hagyományokat mutatja be. Az épület utolsó egységében az akadálymentes mosdóval ellátott szociális blokk található.

A hosszú fogadóépület arborétum felé eső végében új épületrészben kapott helyet a műtárgymásoló és a könyvkötő műhely. A szintviszonyokat kihasználva a toldalékban pincét alakítottak ki, ahol az épületegyüttest kiszolgáló mosoda, valamint a kertészethez szükséges tároló is helyet kapott.

3. Zarándok- és turistaudvar

A beruházás keretében az épületekkel párhuzamosan az épületek között elterülő zarándokpihenő és a turistaudvar is megújult. Az érkező vendégeket kiszolgáló fedett-nyitott védőtető, valamint a kerítések és kapuk szükséges felújításán túl a szabad terek is látványosan átalakultak. A felújítás keretében a régi burkolat cseréje megtörtént, a hely szellemiségéhez méltó térkövezet fogadja a látogatókat.

A belső turistaudvar is teljesen megújult, a közepén egy kör alakú attrakciós elem, labirintus található. A kör alakú rész keretezéseként a monostor területén termelt gyógynövények (levendula, kakukkfű, lestyán stb.) ismertető táblákkal ellátott növénykazettákban láthatók. A kazettákba kerülő növényeket a szerzetesek ültetik és gondozzák.

4. Látványműhelyek

A középkori szerzetesek kódexek másolásával és könyvtárak létrehozásával segítették az írásba foglalt szent hagyomány átörökítését. Az 1998-as újraalapítás óta Bakonybélben a műtárgymásoló-műhely és a könyvkötőműhely őrzi és örökíti tovább ezt a hagyományt. A felújítást megelőzően a monostor két különböző pontján, szűkös térben működtek ezek a műhelyek, a fejlesztés révén új, közös épületrészbe költöztek, amely a hosszú fogadóépület arborétum felé eső végében van.

A műhelyeket közös foglalkoztató előtér egészíti ki, ahol a látogatók nemcsak betekintést nyerhetnek a műhelyekben zajló munkákba, hanem esetenként szervezett programok, oktatások keretében ki is próbálhatnak egyes munkafolyamatokat. A műhelyekben készülő alkotások, a gondosan válogatott kisplasztika-gyűjtemény és a hagyományos eljárásokkal készülő kötészeti művek bemutatását a foglalkoztató felől is megtekinthető üvegezett tárlók szolgálják.

Az ajándékbolt feletti szárítópadlás előterében elhelyezett munkaasztaloknál kisebb csoportok szervezett foglalkozások keretében közelebbről is megismerkedhetnek a gyógynövényekkel és a hozzájuk kapcsolódó szerzetesi hagyományokkal.

5. Kiállítás

Az egykori magtárépületben és a hozzá csatlakozó új épületben kapott helyet a monostor ezeréves történetét bemutató, innovatív elemeket is felvonultató új kiállítási egység. Míg a magtár esetében az egykori tér- és épületszerkezet rekonstrukciója volt a cél, addig a kétszintes új épületrész építészeti megformálása visszafogottságában és egyszerűségében felismerhetően mai.

Látogatási útvonal

A látogató a kiállítás épületébe a turistaudvar felől, az új toldaléképület magtár felőli részén nyíló bejárati ajtón keresztül léphet be. A belépés teréből balra látható a régi magtárépületben kialakított tárlat, a Bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor 1000 éve című kiállítás. A belépés terétől jobbra egy önkiszolgáló ruhatárként is funkcionáló szekrénysorral leválasztva található a filmvetítő, ahol a kiállítás részeként megtekinthető a monostor történetéről, hangsúlyosan annak utóbbi húsz évéről, a bencések mai életéről szóló imázsfilm.

Kiállítási koncepció

A bemutatás tematikusan halad: a település bencések előtti életének emlékeitől, a közösség alapításához kötődő szentek bemutatásán át eljutunk a barokk idők gazdagságához, majd a reformkor kiemelkedő egyéniségeihez. A tárlat a monostor életének cezúráiról és szomorú időszakairól is megemlékezik. A mondanivaló bemutatását szolgáló eszközök szorosan illeszkednek az építészeti tér adottságaihoz. A kiállítás a monostorhoz és szűkebb környezetéhez köthető műalkotásokon, régészeti leleteken, művelődés- és kultúrtörténeti emlékeken (levéltári anyagok, fotók, könyvek, folyóiratok stb.) alapul. A tárgyi emlékek mellett hangsúlyos szerepet kapnak az interaktív és multimédiás eszközök, a gyerekek és fiatalok bevonását pedig múzeumpedagógiai eszközök segítik.

Az élményt teljessé tevő további szolgáltatások:

• Fogadótér
• Ajándékbolt és kávézó
• Kóstolótér
• Fedett közösségi tér
• Vetítőterem
• Idegenvezetés a templomban
• Zarándok- és turistaudvar a látogatók fogadására és gyülekezésére
• Parkoló

A projekt keretében hamarosan elkészül a bakonybéli monostor közösségi háza is.

A fenntarthatóság jegyében az épületek energiaellátását napelemes rendszer és karsztvizes hőszivattyú is segíti majd.

Forrás és fotó: Szent Mauríciusz-monostor, Bakonybél

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria