Bemutatkoznak a magyar domonkos novíciusok

Megszentelt élet – 2018. szeptember 29., szombat | 19:20

Bemutatkozik két magyar domonkos novícius: Paál Gergely és Horváth Gábor Jordán testvér. 2018-ban kezdték el a szerzetesi újoncidőt a magyar domonkos közösség tagjaiként Wormsban, két német novíciussal, Lucas és Simon testvérekkel együtt, Laurentius novíciusmester vezetése alatt.

„Az első igazi domonkossal 2016 nagyböjtjében, a Bonum Tv-ben találkoztam. Bár gyermekkorom óta ismertem szerzeteseket, a domonkosokról csupán teológiai tanulmányaimból hallottam – mondja el Paál Gergely testvér. – A bencések közül családunkban is volt egy »kincés«, aki annak idején, még a kádári Magyarországon, a keresztség szentségében részesített Budapesten, a Sarlós Boldogasszony-plébániatemplom Szent István-kápolnájában, ahol később elsőáldozó is lettem. Nem messze nagyszüleim budai lakásától történt mindez, szűk családi körben, akkor, amikor győri szüleim jobbnak látták a fővárosba ünnepelni a hivatalosabb egyházi eseményeket. Kiskamaszként egy esztergomi ferences atyával vettem részt családi táborozásokon; »öntudatos« gimnazistaként pedig benne voltam a Bokor közösségben, a győri Szent Imre-plébánia ifijében. Jó volt együtt énekelni, kirándulni, táborozni és Jézusról beszélgetni. Fiatalemberként az evangélium szolgálata iránti vonzódás és az önmegvalósítás közt őrlődve kerülőutakra vitt az életem” – fogalmaz a novícius, aki színésznek tanult a Nemzeti Színház Színiakadémiáján, elvégezte az Evangélikus Hittudományi Egyetemet, a Színművészeti Egyetemen színházrendező diplomát szerzett, és több színházban dolgozott. „Közben ráébredtem, hogy lassan késő lesz szeretni Azt, Aki már előbb szeretett engem. Akit mindig kívül kerestem, pedig velem volt: bennem.”

Nekivágva a katolikus teológiának Paál Gergely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán diplomázott. Tanulmányai idején megismerte a jezsuitákat, a Cenacolo közösséget, a kispapság életét, a piarista nővéreket, a Fokoláre mozgalmat és a csornai premontreieket. Dokumentumfilmeket készített, a Bonum TV-ben dolgozott – „egészen addig, amíg meg nem erősödött bennem az elhatározás: domonkosként szeretném szolgálni az Urat. A magyarországi testvérek befogadtak. Ezért vagyok, ezért lehetek most Wormsban, Németországban, a rend noviciátusában. Köszönöm az imákat, amelyek rendünkért, a hivatásokért és értem szólnak!”

*

Horváth Gábor Jordán 1999. május 18-án született Győrben. Az Észak-Dunántúlon, Fertőszéplakon nőtt fel, katolikus családban. Sopronban töltött gimnáziumi évei alatt került kapcsolatba a domonkos renddel. A szerzetesség már korán foglalkoztatta, több szerzetesrendet is meglátogatott, végül arra a felismerésre jutott, hogy a domonkosság az, amire Isten meghívta. 2015 óta van kapcsolatban a renddel – „és bátran mondhatom, én ebből csak gazdagodtam”, vallja.

„Nagyon vonzott és vonz mind a mai napig a domonkosokra olyannyira jellemző tudományos szemlélet, illetve az igazság keresése iránti vágy, amire rendünk mottója, a »Veritas« is utal. Mindegy, milyen korban, milyen emberek között, nekünk az igazságot kell hirdetnünk. Az igazságot, Anyaszentegyházunk ősi hitét, Krisztus tanítását, mindezt a lelkek üdvösségére. Számomra röviden ennyit jelent domonkosnak lenni. Rendünk feladata, úgy hiszem, minden korban aktuális, különösen a mai, értékvesztett világban” – vallja Jordán testvér, akik 2018 elején kezdte meg a jelöltséget.

A magyar vikariátust a közelmúltban összevonták az északnémet (teutón) provinciával, így az egyéves szerzetesi újoncidőt, a noviciátust Wormsban kezdte 2018. augusztus 11-én, két társával. Rendi védőszentjéül Szászországi Boldog Jordánt, a domonkosok második rendfőnökét választotta.

„A noviciátus hatalmas élmény, bár a német nyelv szépségei még nem fedték fel magukat teljesen előttem, a testvérek mindig roppant segítőkészek. Mi több, a noviciátus magyartanára is én lettem. Szabályozott napirendünk van az újoncidő alatt. Délelőttönként magiszterünk tanít minket, érintve olyan fontos témákat, mint a fogadalmak, az imádság, a domonkos karizma, a rendtörténet vagy a liturgia. Természetesen részt veszünk a reggeli, déli és esti zsolozsmán, valamint a közös étkezéseken, ezzel minél inkább bekapcsolódunk a közösség életébe. Hetenként be van osztva, melyikünk milyen feladatot lát el: ministráns, lektor, előimádkozó, kántor, vagy az ebédnél a felszolgálásban segít. Emellett heti egyszer nincs tanítás, ekkor valami fizikai munkát végzünk, ezzel is növelve bennünk az alázatosság erényét.” A testvérek a noviciátus ideje alatt nemcsak a német rendtartomány házait ismerik meg közelebbről, hanem a Szent Domonkos életéhez kapcsolódó fontos helyszíneket is Franciaországban és Spanyolországban – derül ki Horváth Gábor Jordán bemutatkozójából.

Ima a hivatásokért

„Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor meghívtad Egyházadban Szent Domonkos családját, hogy hirdesse az evangéliumot. Kérünk, küldj ugyanúgy ma is apostolokat aratásodba. Adj nekik bátorságot, bölcsességet és kegyelmet, hogy az emberek előtt méltóképpen tegyenek tanúságot halálodról, feltámadásodról és dicsőséges eljöveteledről. Engedd, hogy legszentebb édesanyádnak, Rendünk Pártfogójának közbenjárására legyünk a hit védőivé, a közömbösséget és a bűn sötétségét szétoszlató fénnyé, te, aki mindig velünk vagy. Ámen”

Az érdeklődők jelentkezését a tokodi.laci@yahoo.com e-mail-címen Tokodi László atya várja.

Forrás és fotó: Domonkosok.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria