Megújították gyermekvédelmi szabályzatukat a magyar jezsuiták

Megszentelt élet – 2019. november 22., péntek | 17:55

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya már 2011-ben elkészítette gyermekvédelmi szabályzatát. Ahhoz viszont, hogy a rendelkezések ne maradjanak holt betűk, időről időre felül kell vizsgálni őket. Ez legutóbb 2014-ben történt, és idén ismét esedékessé vált a frissítés. A hónapok óta tartó folyamat eredményeként novemberben véglegesítették a szöveget.

A dokumentumot a rendtartomány összes tagjának és munkatársának alá kell írnia és életre kell váltania. A fő cél a bántalmazásoknak már a megelőzése, minden szereplő felelősségének tudatosítása, és az odafigyelés kultúrájának elmélyítése.

Budapesten, a Párbeszéd Házának dísztermében egy háromgyermekes családanya, az Ignáci Pedagógiai Műhely (IPM) szakértője, Rudan Mária ismertette november 12-én a magyar jezsuita rendtartomány összes egysége képviselőinek a rend megújult gyermekvédelmi szabályzatát.

A 2011-ben elfogadott, majd 2014-ben felülvizsgált dokumentum aktualizálása amúgy is indokolt volt, de az utóbbi hónapok fejleményei különösen időszerűvé tették a kérdést. A világegyházban minden korábbinál hangsúlyosabban előtérbe került a bántalmazások ügye, s ennek jegyében az IPM májusban – hazánkban először – a Katolikus Pedagógiai Intézettel karöltve konferenciára hívta a terület egyházi szakembereit.

„Ahogy minden kornak megvannak a maga kihívásai, napjaink kiemelt feladata, hogy megóvjuk a ránk bízottakat” – nyitotta meg a rendtartomány munkatársai számára szervezett tájékoztatót Vízi Elemér SJ tartományfőnök.

Rudan Mária, az IPM szakértője mindenekelőtt imára hívta a jelenlévőket, hogy együtt fohászkodjanak a bántalmazottakért, köztük azokért, akikről környezetük nem is tudja, milyen terhet kell cipelniük. A nap további részét is ez az imádságos légkör határozta meg, jelezve, hogy a rendtartomány nem pusztán gyakorlati megoldásokat keres, hanem mindezt krisztusi szellemben, a keresztény emberkép jegyében kívánja tenni.

„A gyermekvédelem három kulcstényezője az emberi méltóság tiszteletben tartása, a határok betartása és az átláthatóság megteremtése” – szögezte le Rudan Mária, hozzátéve: érthető, ha sokakban a téma hallatán kérdések fogalmazódnak meg. Miért érint ez engem? Mit tehetnék én? Ez nem csupán a média támadása? Miért az Egyházat érik a vádak, amikor az esetek 90 százaléka a családban, intézményekben vagy például sportegyesületekben történik?

Az előadó a továbbiakban végigvette a válaszokat az iménti kérdésekre, sorvezetőként használva Hans Zollner SJ, a Pápai Gergely Egyetem Gyermekvédelmi Központja vezetőjének szavait. „Egy olyan társadalomban, amelyben az egyik legnagyobb értéknek számít a hitelesség, a visszaélésekkel kapcsolatos válság ezzel a döntő kérdéssel szembesít: hajlandók vagyunk-e átgondolni, milyen módon alkotjuk az Egyházat? – fogalmaz a jezsuita szerzetes. – Mindaddig, amíg védekezünk ez ellen, mindaddig, amíg elfojtjuk az elkövetett igazságtalanságot és szerencsétlenséget, mindaddig, amíg úgy gondoljuk, hogy a botrányok után minél hamarabb visszatérhetünk a »tulajdonképpeni« lelkipásztori munkához, addig tekintetünk csak önmagunkra szegeződik, és apostoli energiánkat és kreativitásunkat blokkolja.”

A kérdéssel annál inkább foglalkozni kell, hogy éppen harminc éve a Vatikán is aláírta az ENSZ gyermekjogi egyezményét, és az Egyházra sokan különben is mintaadóként tekintenek. És miközben az Egyházban történt bántalmazási esetek keserűségre adnak okot, egyúttal lehetőséget kínálnak, hogy szembenézzünk eddigi gyakorlatunkkal, és a megelőzést, illetve az áldozatvédelmet szolgáló intézkedésekkel kialakítsuk a figyelmesség kultúráját. „Egyházunk az utóbbi években elindult egy úton, hogy valóban a világ világossága legyen ebben a kérdésben, és ha következetesek vagyunk, mások számára is példát mutathatunk” – mondta Rudan Mária.

A kiskorúak ellen elkövetett visszaélések 10 százaléka szexuális természetű. A nagy többséget a családon belüli egyéb fizikai erőszak, a kortársak által elkövetett, az érzelmi vagy éppen a méhen belüli – például mértéktelen alkoholfogyasztás vagy dohányzás a várandósság alatt – bántalmazás teszi ki. A másik nagy veszélyforrás az elhanyagolás, melynek jeleit a pedagógusok gyakorta észlelik az oktatási intézményekben.

Ami a rendtartomány tagjait, munkatársait illeti: bár sokan nem iskolában dolgoznak, a mindennapokban találkoznak gyerekekkel, fiatalokkal, sérülékeny felnőttekkel, illetve olyan munkakört töltenek be, amelyben hatalmi helyzetből viszonyulnak másokhoz. Utóbbi meghatározó tényező, hiszen a visszaélések gyakran kiszolgáltatott helyzetben történnek, így ügyelni kell arra, hogy az alá-fölérendeltségi viszony ne legyen táptalaja semmilyen visszaélésnek.

Ebben az összefüggésben tudni kell, hogy mindig a gyengébb fél érzései a meghatározók: hiába ültetünk például a legtisztább szándékkal egy kisgyereket az ölünkbe, ha jelzi, hogy ezzel átléptük a személyes határait, akkor ezt tiszteletben kell tartani. Kérdés ugyanakkor, hogy kellő hatékonysággal tud-e szólni egy gyerek, ha valami kényelmetlen neki vagy ha bántalmazás áldozata lett: a tapasztalatok szerint egy gyereknek átlagosan hét felnőtthöz kell fordulnia, mire érdemi segítséget kap.

És hogy jezsuita közegben ne így legyen, a tájékoztató azzal folytatódott, hogy a jelenlévők kisebb csoportokban beszélték meg a témával kapcsolatos tapasztalataikat. A rend megújult szabályzata pedig részletesen rögzíti a megelőzés, a panaszkezelés, az áldozatvédelem eljárásrendjét, a mindenkire kiterjedő jelentési kötelezettségtől az állami törvények tiszteletben tartásáig.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományában továbbra is gyermekvédelmi felelős tevékenykedik András Attila SJ személyében, és a tartomány vezetőjét etikai bizottság segíti a helyzetek kezelésében. Emellett minden jezsuita, világi munkatárs, szerződéses partner és önkéntes aláírásával hitelesíti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tartja a dokumentumot, az egyes intézmények vezetői pedig a maguk hatáskörében gondoskodnak a szabályzat betartatásáról.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának gyermekvédelmi szabályzata INNEN letölthető.

Forrás és fotó: jezsuita.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria