Mosonmagyaróvár: Megyerikum lett a piarista nevelés

Megszentelt élet – 2022. január 8., szombat | 14:00

Bekerült a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba a mosonmagyaróvári piarista iskola. A pietas et litterae (kegyesség és tudomány) szellemében az egész személyiség formálására elkötelezett pedagógia része lett Győr-Moson-Sopron megye kulturális, népművészeti, építészeti, természeti, gasztronómiai értékkincsének. Január 7-én Mosonmagyaróváron adták át az elismerésről szóló oklevelet.

Mi a közös a höveji csipkében, Széchenyi István szellemi hagyatékában, a Győri Balettben, a Könnyező Mária-kegyképben, a Páneurópai Piknikben, a rábaközi perecben, az óvári sajtban és a piarista nevelésben? – mindezek száz másik társukkal együtt alkotják a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárat, mely összefogja a megye kulturális, népművészeti, építészeti, természeti és gasztronómiai nevezetességeit. Mint megyerikumok – helyi hungarikumok – megőrzendő és egyedülálló értékek. Az összegyűjtésükre, széles körű hazai és külföldi bemutatásukra, megismertetésükre vállalkozó értéktár tevékenységét „az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében” végzi – fogalmaz a küldetésnyilatkozat.

A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 2021. február 16-án került bele a Mosonmagyaróvári Települési Értéktárba. A megyerikumok gyűjteménye ugyanis alulról építkezve bővül, a helyi közösség elsőként a települési értéktárba emeli be életének egy-egy kiemelkedő sajátosságát, innen kerül megyei szintre, majd a legkiválóbbak a magyar értéktárba kerülnek és emelkednek hungarikummá.

Ezúttal a megyei értéktárba kerülést ünnepelte a mosonmagyaróvári piarista közösség a mosonmagyaróvári gimnázium történelmi épületének kápolnájában. Jelen volt Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője; Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója; Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnöke; valamint Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke.

Zsódi Viktor SchP, a mosonmagyaróvári iskola igazgatója köszöntőjében elmondta, a piarista nevelés célja, hogy érett személyiséggé, a társadalom hasznos tagjává nevelje a rábízottakat, korszerű tudást, keresztény alapokat adva számukra, hogy formálni tudják a közjó és keresztény értékek irányában a tágabb közösséget. Hosszú évek óta, széles összefogással dolgoznak ezekért a célokért; az iskola közössége mellett szerepet vállalnak ebben a város és a közélet képviselői is. Az igazgató idézte a rend generálisát, Pedro Aguadót, emléketetve arra, amit feladatként 2022-re a rend elé kitűzött. „Nem elég életünket adni a küldetésért, a rendet építeni kell. Ezt tesszük itt, sokan építjük együtt a rendet, lelki, spirituális és pedagógiai, közösségi dimenzióban. Köszönjük az együttműködést. A siker, amit ma ünneplünk, közös” – mondott köszönetet az igazgató.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, aki maga is piarista öregdiák, méltatta a mosonmagyaróváriak elkötelezettségét a piarista örökség őrzésében, éltetésében. „A piaristák kezdettől olyan embereket neveltek, akik alakítani tudják a közéletet, az ország sorsát. Az, hogy most bekerül a nemzeti értéktárba ez a szolgálat, rá tudja irányítani a figyelmet a piarista oktatás-nevelés értékeire, úgy a 300 éves múltra, mint a gazdag jelenre. Fontos, hogy látható legyen, hogy a 18. századtól kezdve hogyan járultak hozzá szűkebb és tágabb pátriájuk sorsának alakításhoz a piaristák – emelte ki az elismerés jelentőségét a főigazgató.

Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnöke megerősítette: az értéktár folytatta értékőrzés, értékfeltárás a magyarság megmaradását szolgálja. „Amikor 1739-ben elindították a piaristák Mosonmagyaróváron az oktatást, épp így gondolkodtak; összekapcsolva a tudományt a kegyességgel a térség szellemi motorjává váltak, s nincs olyan évtized, amikor ne bukkannánk a térségben egy-egy neves piarista diákra. Ma magyarnak lenni azt is jelenti, hogy nemet mondunk az értékvesztésre, őrizzük a keresztény kultúrát, a magyar nyelvet, a közösséget. Ennek összefogásában nyújt ma is segítséget a piarista család. Az piarista oktatás-nevelés értéktárba emelése elősegíti, hogy értékei ne csak a múltat, hanem a jelenünket is meghatározzák” – mondta Pető Péter.

Nagy István emlékeztetett az alapítás időszakára: 1739-ben három piarista szerzetes érkezett Magyaróvárra, hogy iskolát indítson. Ebben állt melléjük az anyagi feltételek biztosításával Zsidanits István, a megye adószedője. „Tudta, hogy a város fennmaradása és jövője függ ettől, mert a piaristák olyan embereket akarnak nevelni, akik emberségben növekedve át tudják alakítani a világot. Szerencsére mindig akadtak »zsidanitsok«, akik a reménytelen történelmi helyzetekben sem adták fel. Belegondoltatok ebbe? Ti készek lesztek átalakítani a világot? Lesz erőtök arra, hogy megóvjátok az örökölt értékeket?” – tette fel a kérdéseket a diákoknak Nagy István, és arra figyelmeztette őket, hogy erősnek kell lenniük, felelősségük, hogy az elvetett magot olyan erős fává neveljék, amilyen az iskola udvarán álló hatalmas platán. Hogy erre képesek legyenek, azt a piarista nevelés megalapozza. Erre a munkára hívta meg az agrárminiszter a diákságot.

Zsódi Viktor kérdésünkre elmondta, szeretnék, ha diákjaik büszkék lennének iskolájuk történetére. De ez ne csak statikus büszkeség legyen, hanem olyan, ami felelősségvállalásukat is elősegíti. „Ezért feladatunk, hogy az értéktárban megfogalmazott történelmi értékeket újra és újra aktualizáljuk, lefordítsuk a diákok nyelvére. A változó világ más és más kihívások elé állít, tudnunk kell az ősi piarista értékeket minden korban aktuálissá alakítani.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárat 2013-ban hozták létre. Bevezették a „megyerikum” fogalmát. Honlapjuk foglalja össze a gyűjteményt, és tájékoztat az értékké jelölés útjáról. A helyi közösségek megszólításával az értékőrzés- és feltárás mellett azok megismertetést is előmozdítják. Értékbemutató előadásokat szerveznek, könyv alakban is megjelentették a gyűjteményt, mely hamarosan e-könyv formátumban is elérhető lesz, mobil értéktári kiállításuk pedig tájegységenként mutatja be a gyűjteményt. Jelenleg 71 településnek van már értéktára a megyében – tájékoztatott Pető Péter.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria