Mostantól a szaléziak látják el Nyergesújfalu, Bajót és Mogyorósbánya plébániáit

Megszentelt élet – 2020. szeptember 10., csütörtök | 20:45

Nyergesújfalun szeptember 6-án Erdő Péter bíboros, prímás ünnepélyesen beiktatta Vitális Gábor szalézi papot a nyergesújfalui Szent Mihály-templom plébánosi tisztébe, megbízva őt a bajóti Szent Simon és Júda-plébánia, valamint a mogyorósbányai Szűz Mária neve-plébánia oldallagos ellátásával.

Az idén 250 éve felszentelt nyergesújfalui templomban a bíboros együtt mutatta be a szentmisét Andrásfalvy János szalézi tartományfőnökkel, több szalézi szerzetes pappal, valamint a környékbeli plébániák papjaival, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek az új plébánossal.

Erdő Péter bíboros a szalézi rendre bízta Nyergesújfalu, Bajót és Mogyorósbánya plébániáinak ellátását, plébánosnak pedig – tartományfőnöke ajánlására – Vitális Gábor szalézi papot nevezte ki, aki korábban kilenc évig Kazincbarcikán volt plébános.

A főpásztort Khéner Gyula, a nyergesújfalui egyházközség képviselő-testületének világi elnöke köszöntötte, tolmácsolva a helyi hívek örömét, hogy az új plébános kinevezésével a szalézi rend látja el a plébániát.

Andrásfalvy János szalézi tartományfőnök röviden összefoglalta a szaléziak és Nyergesújfalu kapcsolatát, majd így folytatta:

Don Bosco azt mondta: »Szeressétek a pápát!« Mi ebbe a felszólításba a Katolikus Egyház szeretetét és szolgálatát, az egyházmegye szolgálatát is beleértjük.

A szaléziak lelkipásztori elkötelezettsége megnyilvánult régen is, ma is, és a jövőben is szeretnénk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy szalézi karizmánkkal hozzájáruljunk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye krisztusi eredetű lelkipásztori evangelizációs szolgálatához.”

A köszöntések után az érseki titkár felolvasta az új plébános kinevező iratát, ami után Vitális Gábor Nyergesújfalu, Bajót és Mogyorósbánya újonnan kinevezett plébánosaként kérte beiktatását a plébánosi tisztségbe.

Mielőtt tisztségébe beiktatta volna, a bíboros felszólította az új plébánost, hogy tegyen esküt plébániai kötelességei teljesítésére, amit ő meg is tett. Ezek után a bíboros átadta a templom kulcsát az új plébánosnak, majd a szentmise a megszokott formában folytatódott.

Homíliája végén Erdő Péter a következő szavakkal fordult az egybegyűltekhez: „Nagy öröm számomra, hogy a hivatal formális átvétele után most ünnepélyesen is beiktathatom az új plébánost, Vitális Gábor szalézi atyát. Nyergesújfalu, Bajót és Mogyorósbánya plébániái tekintettel közös történelmükre egyfajta pasztorális régiót alkotnak. Az illetékesek meghallgatásával ezeknek a közösségeknek a lelkipásztori ellátását a szalézi rend magyarországi tartományára bíztam, mégpedig olyan szerződés formájában, amelyet a rend római legfőbb vezetése is jóváhagyott.

Mivel a szalézi testvérek és atyák különösen is otthonosak az iparvidékeken végzett lelkipásztori munkában, a fiatalok oktatásában és nevelésében, nagy bizalommal nézünk az együttműködés elé.

Nagyon ígéretes az a tény, hogy itt, a plébánia mellett szalézi iskola működik, a bajóti plébánia területén, Péliföldszentkereszten pedig rendházuk és lelkigyakorlatos házuk van a szalézi atyáknak. Adja Isten, hogy munkájuk a mi plébániáinkon is élő és eleven tanúságtétel legyen Krisztusról, aki mindenkit meghívott: közelieket és távolállókat, szegényeket és gazdagokat, fiatalokat és időseket egyaránt. Szent Mihály arkangyal, könyörögj értünk! Don Bosco Szent János, könyörögj értünk! Boldog Sándor István vértanú, a szakmunkások és hitoktatók példaképe, könyörögj értünk!”

A szentmise végén Vitális Gábor atya megköszönte a bíborosnak a bizalmat, és a maga és rendtársai nevében megígérte, hogy a lelkipásztori feladatokat a legjobb tudásuk szerint, bölcsen és nagy szeretettel fogják ellátni.

„A 250. évfordulóra nagyon is illik, hogy ilyen körben találkozhattunk és kérhettük Isten segítségét az új plébános atyára és az egész plébánia közösségére” – mondta Erdő Péter.

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria