Országos találkozót tartottak a világi domonkos közösségek Sopronban

Megszentelt élet – 2019. október 17., csütörtök | 15:44

Október 12-én Sopronban tartották a világi domonkos közösségek (régi nevén domonkos harmadrend) őszi országos találkozóját. A negyedévente megrendezett esemény házigazdája ezúttal a soproni Szent Domonkosról Nevezett Világi Domonkos Közösség volt.

Délelőtt a soproni domonkos rendház oratóriumában Szabó Bertalan OP házfőnök tartott elmélkedést az Úr imájáról, a Miatyánkról Aquinói Szent Tamás tanítása alapján. A program a domonkos templomban folytatódott, ahol a testvérek a rendházban élő szerzetesekkel együtt imádkozták el a napközi imaórát.

A szentmise előtt két jelöltet, Kiss Jenőt és Kiss Rozáliát beöltöztették a világi domonkosok ruhájába; azaz felvették a domonkos skapulárét, és ezzel megkezdték újoncidejüket.

A soproni közösség rendi asszisztense, Jean-Yves Brachet OP volt a szentmise főcelebránsa. Szabó Bertalan OP koncelebrált; szentbeszédében Szent Domonkos, a Szűzanya és a rózsafüzér kapcsolatáról elmélkedett.

A szentmise után Bejczi Tibor OP mutatta be a közel háromszáz éves barokk Szent Júdás Tádé-templomot, és érdekes történeteket mondott el az itt ábrázolt domonkos szentek életéről is.

Ebéd után a közösségek vezetői megosztották a jelen lévő testvérekkel közösségi életük eseményeit. A magyarországi világi domonkos közösségek országos elnöke, Kőrösiné Merkl Hilda beszámolt az elvégzett feladatokról, a magyar domonkos káptalanról, melyen képviselte a 110 taggal rendelkező 13 világi domonkos közösséget, és a jövő időszak fontos teendőire is felhívta a figyelmet.

A közösségek a nyári lelkigyakorlatukon már megbeszélték, hogy az éves képzési témájuk az Eucharisztia lesz, ezzel is készülve a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Megkezdték az előkészületeket a 2021-es kettős jubileumra is, a rendalapító, Szent Domonkos halálának, valamint a magyarországi rendtartomány alapításának 800. évfordulójára.

A program zárásaként a résztvevők felkeresték a Szent Mihály-temető domonkos kriptájában nyugvó Barna Máté OP sírját, aki hosszú ideig volt a magyarországi domonkos rend elöljárója, valamint egy évvel ezelőtti korai halála előtt a világi domonkos közösségek promotora is. A közösségek tagjai imádsággal és a Salve Regina eléneklésével rótták le kegyeletüket egykori elöljárójuk sírjánál.

A világi domonkos közösségek következő országos találkozója 2020. január 18-án Budapesten lesz, Árpád-házi Szent Margit ünnepéhez kapcsolódóan.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ward Henrietta

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria