Püspöki látogatás az adonyi nővéreknél

Megszentelt élet – 2019. december 11., szerda | 15:38

Adonyban, az általuk üzemeltetett idősek otthonában erősítették meg fogadalmukat a Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend nővérei december 7-én, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kapcsolódva. A fogadalommal a nővérek ismét elkötelezték magukat önként vállalt, a szegények és az idősek mellett végzett szolgálatukban.

A fogadalommegújítás alkalmából Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutatott be szentmisét, aki rendszeres résztvevője a rendi ünnepnek.

A rend huszonhat éve érkezett Magyarországra és tagjai huszonkét éve élnek Adonyban. Jelenleg öt indiai származású nővér szolgál a Fejér megyei városban.

* * *

A Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend hivatását a szociális, karitatív munkában fejti ki. A rend jelmondata: „Igen, jelen vagyok!” A bencés lelkiségű közösséget 1971. november 23-án Joseph Kundukulam trichuri érsek Joseph Vilangaden érseki titkárral együtt alapította India Kerala államában a rászorulók szolgálatára. A nővérek rendi fenntartású és más egyházi intézményekben dolgoznak mint hivatásos és képzett munkatársak. Leányanyákkal, árvákkal, értelmi és testi fogyatékkal élőkkel, leprásokkal, fekvőbetegekkel, mentális betegségben szenvedőkkel, idősekkel, AIDS-betegekkel és nyomornegyedben élőkkel foglalkoznak.

Magyarországon 1994. június 5-én négy nővér telepedett le Kis György nyugdíjas esperes-plébános meghívására Bakonyszentlászlón. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat házában időseket gondoztak, és a falu családjait, betegeit, egyedül élőit látogatták 2007-ig.

1997. március 19-én további négy nővér érkezett Adonyba Takács Nándor akkori székesfehérvári püspök meghívására. Az itt szolgáló nővérek tevékenysége: házi beteglátogatás és -gondozás, lelkigondozás; az iskolai hitoktatásban, a napközi foglalkoztatásban, az óvodai gondozásban való részvétel, a plébánia életének és munkájának segítése.

2003-ban a rend megépíttette a rendházat és a Szűz Mária Gondozóházat, ahol bentlakásos idősgondozás folyik.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye; Katolikus.hu

Fotó: Adonyi Szűz Mária Gondozóház

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria