Sokak örömének szolgái legyetek – Diakónussá szentelték a friss piarista örökfogadalmasakat

Megszentelt élet – 2021. október 15., péntek | 18:10

A budapesti Piarista Gimnázium tanulóinak körében Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát diakónussá szentelte Márkus Roland és Szabó Dániel piarista szerzeteseket október 13-án a fővárosi piarista kápolnában. A két fiatal szerzetes ugyanezen a helyszínen tett örökfogadalmat szeptemberben.

A piarista rendi káptalan nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a nagyobb ünnepeken – mint például az örökfogadalom-tétel, a diakónus- és papszentelés – minél több diák vegyen részt. Ezeknek az ünnepeknek és liturgiáknak önmagában is nagy erejük van, amely segít elgondolkodtatni a fiatalokat, hogy őket mire hívja az Úr, segít felismerni a bennük lévő hívást.

Most az ünnepi eseményhez kapcsolódóan a szerzetesek igyekeztek különleges módon is megszólítani azokat a fiatalokat, akikben érezhető a nyitottság a szerzetességre. Ők egy egész napot töltöttek együtt, beszélgettek – a nap eseményéhez kapcsolódóan – az Egyház küldetéséről és feladatairól, különösen is a diakonátusról, illetve arról, hogyan van diakóniajellege a piarista küldetésnek.

A közös imádság, szentírási elmélkedés mellett a fiatal szerzetesekkel is megismerkedtek. Kérdezték őket hivatásuk történetéről. A kezdeti indítékok közül az újonnan felszentelt diakónusok kiemelték a piaristákkal való találkozásukat, illetve a papi, tanári, nevelői szolgálat, összességében az iskola építése iránti vágyukat, mely már kora ifjúságuk idején jelentkezett. Aztán beszámoltak arról, hogy ez a kezdeti hivatás hogyan gazdagodott újabb elemekkel, például a közösségre való rátalálásban. És arról, hogy nagyon fontos volt számukra az, hogy az őket körülvevő személyek és közösségek nagy szabadságot adtak nekik a hivatásválasztásban. Ám végső soron a legbiztosabb pont hivatásuk tisztázásának útján az Istenhez való ismételt visszatérés volt, az Isten mellett hozott korábbi döntésekhez mindig vissza tudtak nyúlni, és ez jelentett lendítő erőt számukra a legkülönbözőbb helyzetekben.

Sok szerzetes életének meghatározó pillanata a közösség általi meghívás és a velük való együttlét, mint ahogyan az apostolok számára Jézus meghívása is mérföldkővé vált. Erre a meghívásra utalt szentbeszédében Várszegi Asztrik püspök is.

Jézus, az érzékeny lelkű rabbi, istenszerető hívő ember, aki az embereket is szereti, ott állt a tömeggel szemben, figyelte őket, hirdette Isten országának örömhírét, körbejárt és minden betegséget meggyógyított – idézte fel a püspök. – Az Egyház szolgálata igazából véve ez. Jézus maga is megtapasztalja, hogy megváltásra, szeretetre van szüksége kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és időseknek.

Az, hogy ma itt diakónust szentelünk, azt jelenti – fogalmazott a püspök –, hogy Isten Szentlelke nem csak akkoriban szólított meg testvéreket, fiatalokat vagy időseket erre a szolgálatra. Mindig küldi őket arra, hogy testvéreiket szolgálják, hogy pásztoraik, vigasztalóik, gyógyítóik legyenek az embereknek. Ez az Egyház küldetése.

Évekkel ezelőtt Jézus benneteket is megnézett, látta, hogy itt van két fiatalember kellő érzékenységgel, készséggel és jósággal a szívében, és megszólított, meghívott benneteket. Most az Egyház imádsága révén a sokak, itt a piarista közösségben a fiatalok szolgálatára hív benneteket, hogy örömük szolgái, diakónusai legyetek – zárta szentbeszédét Várszegi Asztrik.

A diakónusszentelésen a több száz diák és tanáraik mellett részt vettek a piarista házfőnökök és a rend intézményeinek igazgatói is.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria