Ugandai misszionárius tartott karizmatikus lelkigyakorlatot Füzérradványban

Megszentelt élet – 2019. november 20., szerda | 18:29

Az ugandai származású John Baptist Bashobora tartott lelkigyakorlatot november 8–10-én a füzérradványi templomban ezzel a mottóval: „Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled” (MTörv 31,6–8).

Az ugandai lelkipásztor a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Mozgalom meghívására érkezett Magyarországra. A közösség évente négy-öt alkalommal szervez lelkigyakorlatot, amelyekre a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből, az ország különböző részeiről, de határon túlról is érkeznek hívek, lelkipásztorok. A lelkigyakorlatok előadói rendszerint más országok, kontinensek misszionáriusai, akik karizmájuknak megfelelően előadásaikkal, gyógyító, szabadító imáikkal erősítik és mélyítik a jelenlévők hitét.

John Baptist Bashobora elmondta, már kicsi gyermekként szembe kellett néznie a szeretetlenséggel, félelemmel, magánnyal. Kétéves volt, amikor édesapját megmérgezték, édesanyját elzavarták a családból. Később – felnőttkorában – megtudta, mindezt nagybátyja felesége, későbbi mostohaanyja követte el, mert féltékeny volt a családjukban uralkodó szeretetre. Mostohaanyja többször tört az ő életére is, de Isten csodával határos módon megmentette őt. Amikor 1972-ben pappá szentelték, mostohaanyja bevallotta tetteit, és bocsánatot kért az ellene elkövetett bűnökért. A lelkipásztor elmondta, nagyon nehéz volt a megbocsátás. Talán gyermekkori szenvedései, nehéz élete miatt került már kicsi korában szoros kapcsolatba Jézussal. Már négyévesen Jézushoz akart hasonlítani, és a papi hivatás gondolatát dédelgette magában.

John Baptist Bashobora pappá szentelése után lépett be a Szent Kereszt Kongregációba; Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Papként szolgál Ugandában, egyházmegyéjének területén, ahol a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. Népszerű előadó: 2013-ban Varsóban több mint 60 ezren gyűltek össze egy általa vezetett imatalálkozóra, de gyakran tart elmélkedést az USA-ban is nagy tömegek előtt. Hazájában árvaházakat építtetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai Alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint hatezer Ugandában élő árvának, akik a háború vagy az AIDS miatt veszítették el szüleiket. Összegyűjti a szeméttelepeken élő gyerekeket is; evangelizációs útjain nekik, az árvaházak és iskolák javára gyűjt adományokat.

Az afrikai misszionárius a füzérradványi lelkigyakorlaton gyógyító, közbenjáró imákat mondott a jelenlévőkért; megmutatta, mit jelentenek, mire szólítanak Jézus szavai: „...mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle” (Jn 15,16). Mindezt csak hittel lehet elérni: „Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen” (Mt 17,20).

Elmondta, érthetetlen, hogy a sok keresztény miért kételkedik Jézus egyes, például a gyógyulásokra vonatkozó szavaiban. Ő gyógyított, csodákat tett, és továbbadta e hatalmát minden megkeresztelt embernek: „Gyógyítsátok meg a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!” (Lk 10,9).

John Baptist Bashobora a lelkigyakorlat során bemutatott szentmisék prédikációinak keretében tartott elmélkedéseket. Jézus Krisztus arra is figyelmeztet a feltámadás kérdéséről szóló (Lk 20,27–39) igeszakaszban, hogy ne én legyek az életem első számú résztvevője – mutatott rá egyik beszédében. A legfontosabb, hogy egységben maradjak Jézus Krisztussal, és akkor részese leszek annak a boldogságnak, amiről Szent Pál azt írja, hogy amit ezen a világon látunk, csak árnyéka annak, amit odaát megtapasztalunk.

Van valami, amit nem szabad elfelejtenünk. Mindent úgy éljünk meg, hogy tudjuk, van feltámadás. Sokan vannak, akik időskorukig várnak, hogy meggyónják bűneiket. Nem kell addig várnunk, hogy meglássuk a mennyek országát, ebben most is részesülhetünk, ezért örvendezzünk – hangsúlyozta a lelkipásztor. Szent II. János Pál azt mondta, a mennyország nem egy ház, azt nap mint nap megélhetjük Jézus Krisztusban. „Ez vigasztal engem, és mindennap egyre jobban növekszem. Jézus eljött hozzánk, növekedett korban, bölcsességben és kedvességben, és most egy olyan helyen van, ahová bennünket is magához akar emelni. Ne álljatok meg tehát az úton, hanem naponta növekedjetek!”

A lelkigyakorlatot követő hétfőn, november 11-én John Baptist Bashobora a miskolc-diósgyőri templomban tartott lelkigyakorlatot. Másnap ellátogatott Pálházára, ahol a helyi általános iskolában énekelt és beszélgetett a gyerekekkel, mesélt arról, hogyan élnek és tanulnak az afrikai gyerekek, majd megáldotta a diákokat.

A füzérradványi lelkigyakorlatról szóló részletes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Szemenyei Péter atya, Hulják Péter, Papp Eszter, Szoboszlay Marcell

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria