Örökfogadalmat tett Both Vanda Erzsébet segítőnővér Csíkszentdomokoson

Megszentelt élet – 2019. szeptember 24., kedd | 9:41

Örökfogadalmat ünnepelt a Segítő Nővérek Kongregációja Csíkszentdomokoson Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én. A Balánbányán született Both Vanda Erzsébet jelenlegi szolgálati helyéről, Grazból jött haza, hogy életre szóló elköteleződését rendje körében ünnepelje. Bereczki Szilvia nővér beszámolóját az ünnepről szerkesztve közöljük.

Szívet melengető érzés volt látni, amint Erdély különböző tájairól és több európai országból érkezett vendégek százai töltötték be a csíkszentdomokosi templomot. Kápolnásfaluból – ahol Vanda nővér nevelkedett – Major Sándor plébános vezetésével több mint százan jöttek el az ünnepre, két nagy busszal és személygépkocsikkal.

A Szent Ignác-i hagyomány szerint alapos lelki–szellemi–közösségi képzési folyamat előzi meg az örökfogadalmat a segítőnővérek nemzetközi közösségében. Egy év jelöltség, kétéves Bécsben végzett noviciátus és hat év ideiglenes fogadalmi idő után érkezett el Both Vanda számára a nagy pillanat, hogy ünnepélyesen, életre szólóan elköteleződjék Jézus Krisztus követésére a Segítő Nővérek Kongregációja keretében.

„Tanúja lehettem annak, ahogy a Szentlélek magához édesgetett, és lépteidet irányította életed legnagyobb szerelme, Jézus felé – szólt az ünnepelthez Pál József P. Leó ferences a prédikációjában. – Az isteni hatalom és az emberi törekvés közös gyümölcsét ünnepeljük ezen a napon. Hiszem, hogy nemcsak mi ünneplünk, hanem velünk együtt ünnepel Isten is, angyalaival együtt. Nem a célba érést ünnepeljük, hanem az új kezdetet.”

Megható pillanat volt, amikor a tartományfőnöknő az ünneplő közösség elé szólította Vanda nővért, majd a közösség jelen lévő tagjait arra kérte, vegyék körül az ünnepeltet. A főcelebráns, Vik János egyetemi dékán által feltett kérdésekre válaszolva Both Vanda kifejezte készségét, hogy életét Istennek szentelve élje, majd az egybegyűltek térden állva énekelték el a Mindenszentek litániáját. A rend hagyományához hűen Vanda nővér az életútját bemutató és a szerető Istennel való mély kapcsolatát tükröző személyes szöveggel fogadott életre szólóan szegénységet, tisztaságot és engedelmességet.

Az Istennel való szeretetközösségben megélt hűséget jelző gyűrűt Tamás Barna jezsuita áldotta meg, majd a tartományfőnöknő húzta az ünnepelt ujjára. A fogadalmi szöveg hivatalos aláírása után a közösség a Magnificattal dicsőítette a mindannyiunk életében „nagyot művelő” Istent.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria