Új premontrei hivatásokat ünnepeltek Gödöllőn

Megszentelt élet – 2020. szeptember 9., szerda | 19:20

Augusztus 28-án Szent Ágoston püspöknek, a premontreiek regulaadójának napján ünnepi vesperás keretében két fiatalember beöltözött a közösség rendi ruhájába, és megkezdték noviciátusukat a Gödöllői Premontrei Apátságban.

Dénes testvér és Adorján testvér már régóta készültek erre az ünnepi alkalomra. A gödöllői és zsámbéki premontrei atyák, a zsámbéki premontrei nővérek, harmadrendiek, plébániai hívek, intézményeinkhez tartozó barátok, rokonok és ismerősök gyűltek össze erre az imádságos alkalomra és együttlétre.

Isten, aki elindította minden meghívottjában a jó művet, ő maga vigye végbe azt Jézus Krisztus napjáig!

Imádság a beöltözés szertartásából:

Könyörögjünk! Figyelj esedezéseinkre, Urunk, és méltóztasd szolgáidat megáldani, hogy akik a te szent nevedben a szerzetesi ruhákat magukra öltötték, a te kegyességedből hűséges odaadással éljenek itt az Egyházban is, és az örök életet is kiérdemeljék. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás: Balogh P. Piusz OPraem

Fotó: Gödöllői Premontrei Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria