Újabb taggal bővült a magyar piarista testvériség

Megszentelt élet – 2021. június 7., hétfő | 18:14

A Piarista Rend Magyar Tartományának Testvérisége ígérettételi és ígéretmegújítási szentmisét tartott június 5-én Budapesten, a piarista kápolnában.

Az évenként megrendezésre kerülő ünnepi eseményen a testvériség korábban ígéretet tett tagjai egy évre újra megújítják elköteleződésüket a piarista testvériségében; ilyenkor kerül sor az új tagok ígérettételére is.

Idén Serényi Tamás szerzetes piarista tett egy évre ígéretet. A magyarországi Piarista Testvériség csoportja így jelenleg tizenöt tagot számlál.

Ez az alkalom a piarista világ gazdagodásának ünnepe – a közösség tagjai hálát adnak piarista hivatásukért, és kifejezik elköteleződésüket a piarista karizma mellett, s hogy Isten országát Kalazanci Szent József stílusában akarják építeni.

Szakál Ádám tartományfőnök prédikációjában arra bátorította a jelenlévőket, hogy kövessék a rendalapítót abban a nyitottságban és bátorságban, amellyel élete során szüntelenül kereste a módját, hogyan találja meg az Istennel való legszorosabb közösséget az imádságban, a küldetésben és a közösségben.

*

A piarista rend testvériségét 1988-ban alapította meg az akkori generális, Josep María Balcells. A piarista rend 44. egyetemes káptalana felhívást intézett „szerzetesekhez és világiakhoz egyaránt, akik egységbe kapcsolódnak a piarista rendben, hogy eltökélten és prófétai lelkülettel munkálkodjanak olyan új utak megnyitásán, amelyeken keresztül a Kalazanci Szent Józseftől kapott karizma újjáéledhet az Egyházban, a gyerekek és a fiatalok szolgálatára, »a pietás egyre nagyobb növekedésére«”.

A 2015-ben, Esztergomban tartott egyetemes káptalan döntése szerint a Regulák 228. pontja így ír a testvériségről: „A rend előmozdítja, hogy piarista testvériségek jöjjenek létre, és azok egyre jobban megszilárduljanak. A piarista rend testvérisége azoknak a keresztény hívőknek az összessége, akik a piarista karizma (lelkiség, küldetés és élet) megélésére társulnak egymáshoz kisközösségekben, mindegyikük saját világi, szerzetesi vagy papi hivatása szerint. A testvériség tehát a piarista karizmában egybekapcsolódó hívők társulása, amelyet mint ilyet a piarista rend elismert.

A Piarista Rend Magyar Tartományának testvérisége 2017. pünkösd vigíliáján, június 3-án alakult meg. A csoport tagjai a budapesti piarista kápolnában tartott ünnepi szentmisében fejezték ki elköteleződésüket.

A magyarországi testvériség első csoportjának világi és piarista szerzetes tagjai is vannak.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria