Ünnepélyes fogadalomra készülnek a magyar kapucinusok

Megszentelt élet – 2019. július 30., kedd | 16:11

Szeptember 1-jén Milánóban kilenc testvér köteleződik el ünnepélyesen és egész életre szólóan a kapucinus szerzetesi életben.

A különböző rendtartományok közös képzési rendszerében a három időleges fogadalmas év leteltével kérhetik a testvérek ünnepélyes fogadalomra való bocsátásukat.

A testvérek között van Anton Varaniuk testvér is, aki a Magyar Kapucinus Delegáció tagjaként fogad majd örök hűséget az Úrnak szerzetesi fogadalmaival.

A rendtársak kérik, kísérjük imádsággal az ünnepélyes fogadalomra készülő kapucinus testvéreket!

* * *

Assisi Szent Ferenc rendjének három nagy ága van: az elsőhöz tartoznak a kapucinusok mellett a kisebb testvérek és a minoriták közösségei, a másodikhoz a Szent Klára nyomán kialakult klarisszák, a harmadik a Ferences Világi Rend tagjai.

Szent Ferenc követői 1229-ben telepedtek meg Magyarországon. A ferencesek hazánkban hagyományosan elsősorban lelkipásztori, tanító és nevelő, illetve karitatív tevékenységet folytatnak. Céljuk az apostoloknak adott krisztusi útmutatás szerinti élet, Szent Ferenc példáját követve.

A kapucinus jelenlét és szolgálat ma országosan két fő helyszínen valósul meg: Budapesten és Móron. E két rendházból kiindulva a szerzetesek más települések lelkipásztori szolgálatába is besegítenek, illetve lelkigyakorlatok tartásával és az ifjúság körében végzett szolgálatokkal sokfelé hirdetik az evangéliumot és tesznek tanúságot sajátos megajándékozottságukról, melyet a ferences-kapucinus lelkiségben tapasztalnak meg. Egyszerű és szerény lehetőségekhez mérten rendszeresen segítenek szegényeket, betegeket, időseket, fogyatékkal élőket, rászoruló családokat, munkanélkülieket, hajléktalanokat.

Forrás és fotó: Magyar Kapucinus Delegáció

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria