Véget ért a Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja

Megszentelt élet – 2023. március 7., kedd | 16:34

Hálaadó szentmisével fejezte be munkáját március 4-én a Piarista Rend Magyar Tartományának 53. káptalanja, melynek ülései február 26-án, vasárnap kezdődtek Mátraverebély-Szentkúton.

Az új tartományfőnök és asszisztenseinek megválasztása után a káptalan plenáris üléseken és bizottsági formában a jövőtervezéssel folytatta munkáját. A káptalan elnökletét a rendi szabályok és hagyományok szerint már az új tartományfőnök, Zsódi Viktor vette át.

A tervezett irányok részletesebb kidolgozását és ismertetését az új tartományi vezetés dolgozza ki a következő hónapokban, és segíti végrehajtásukat a következő négy évben a rendtartomány közösségeiben és intézményeiben.

A közösségi élet témájában – a 48. egyetemes káptalan irányvonalait követve – kiemelték az imaélet közösségi és egyéni segítésének, a közösségi döntések imádságos megkülönböztetési módszerének fontosságát; tárgyalták továbbá az idős rendtársakról való gondoskodás kérdését, a különböző életszakaszokban élő rendtagok erősebb segítésének és a piarista szerzetesi identitás mélyítésének szükségességét is. A korábbi határozatokat folytatva hangsúlyozták a házfőnökök szerepét a helyi közösségek életében.

Szintén a 48. egyetemes káptalan megfogalmazása nyomán kereste a választ a káptalan arra, hogy milyen „piaristára van szükség” a mai korban, milyen kihívások érik a rendet és intézményeit, és a piarista identitás milyen elemeit kell elmélyíteni, megerősíteni, hogy ezekre válaszolni tudjanak. A piarista identitás keresésében és felfedezésében fontos tartományi, helyi és egyéni szinten is beszélgetni, együtt keresni a válaszokat – összegezték a káptalan résztvevői. – Az identitás fontos eleme Kalazanci Szent József személye, de a saját provinciai múltra való visszatekintés, valamint a világiakkal való együttműködés és karizmamegosztás a küldetésben.

A gazdaság és fenntarthatóság témakörében többek között a bevételek és kiadások optimalizálása, a megfelelő kontrollingrendszerek további kiépítése, a tartományi és rendházi költségvetéstervezés és elszámolások további strukturálása, a működést segítő mintadokumentumok és képzések szerepe kapott nagyobb hangsúlyt.

Külön nagy témakörként jelent meg a humán fenntarthatóság kérdése, ahol fontosnak tartotta a káptalan többek között a szerzetesközösségek és helyi intézmények együttműködésének elmélyítését, a szerzetesek munkaköreinek tisztázását, rendszerezését, a szerzetesek erős jelenlétét a hivatásgondozás területén. Elhangzott: tovább kell keresni a tanárutánpótlás, valamint az együttműködés lehetőségeit, a világi kollégák érezhető megbecsülésének módjait.

A piarista rend küldetése és annak intézményi és nonformális megjelenési területeinek kérdéskörében többek között az intézményhálózat, beiskolázás vizsgálata, felmérése, valamint a kollégiumok, különleges törődést kívánó diákok témakörei jelentek meg; kiemelt figyelmet kapott a pasztorális terület módszeres vizsgálatának és tervezésének igénye is, valamint az intézményi struktúrákon átívelő piarista jelenléti működés elmélyítése.

A gyermekvédelem és a biztonságos iskola szemléletének elmélyítése továbbra is megerősített irányvonala a következő négy évnek. A káptalani atyák ismételten elköteleződést vállaltak, és tartományi és helyi szintű programokat kezdeményeztek a szegény gyerekek szolgálatának területén.

Zsódi Viktor tartományfőnök a káptalant lezáró beszédében kiemelte: a teljes időt átfogó piarista iskola ma is a minőségi nevelés elérésének egyik legjobb eszköze, amely „a jóra vezet és serkent… és amelynek eszközei a képzettség és lelkiség, az erkölcsök és a jómodor, az Isten és a világ nyújtotta világosság” – idézte Kalazanci Szent Józsefet.

A káptalan végén a jelen lévő szerzetesek köszönetet mondtak Szakál Ádám leköszönő tartományfőnöknek, hogy vállalva a vezetés felelősségét, teljes erővel küzdött a rendért, hű szolgájaként Krisztusnak és Kalazancius atyánknak.

A káptalan záró szentmiséjét a káptalan legfiatalabb örökfogadalmas tagja, Szabó Dániel celebrálta, hálát adva a káptalani együttlétért és annak eredményeiért.

Vass Bálint prédikációjában kiemelte: Jézust követve nem az önmagunkból kiinduló elvárásokra, hanem a szeretettel áthatott követelményekre, hívásra kell alapoznunk a tervek munkálását a következő négy évben. Jézus hozzáállása, amellyel az ellenség szeretetét hirdeti, felülmúlja az emberi gondolkodás szintjét. Ez az Isteni szeretet segíthet minket a piarista közösségben.

A káptalani atyák a közös ebéd után hazatértek szolgálataik helyszíneire, az új tartományi kongregáció pedig elkezdi munkáját a magyarországi piarista küldetés támogatására, a jövőterv kibontakoztatására.

„Köszönjük a mátraverebély-szentkúti ferences atyák és munkatársaik szeretetteljes vendéglátását” – írta összefoglalója végén Szakál Ádám M.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria