A környezettudatosság megalapozható – A Föld hete a dombóvári katolikus óvodában

Nézőpont – 2021. május 8., szombat | 12:01

A Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda pedagógiai programja szerint a külső világ megismerése során nagy hangsúlyt kell fektetni a teremtett világ megóvására. Fontos a személyes példaadás, hiszen a környezet szépségét, hasznosságát csak az tudja megmutatni másoknak, aki maga is felfedezte azt. Hogy mindezt hogyan valósítják meg, azt Királyné Lukács Gyöngyi óvodapedagógus mutatja be.

Az intézményben évek óta működik egy zöld munkacsoport, amelynek legfőbb célkitűzése a környezettel való együttélésre nevelés elősegítése projektjavaslatokkal, ötletekkel, a teremtett világ és a mesterséges, ember által létrehozott környezet védelme érdekében. Ezért már egészen kisgyermekkorban hangsúlyt kell fektetni olyan szokások és viselkedési formák megalapozására, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a környezettudatos életvitel kialakulásához – olvasható a Pécsi Egyházmegye honlapján a dombóvári katolikus óvoda mintaértékű, a Föld napjához illeszkedő projekthetével kapcsolatban.

Az írás hangsúlyozza, hogy lényeges elem a kicsik természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyának kialakítása, figyelmük felhívása a természet értékeire, szépségeire, ezek révén pedig érzékenyítésük a környezeti problémák iránt.

A teremtett világ megismertetése, a növény- és állatvilág sokszínűségének, változatosságának együttes felfedezése megszeretteti a gyerekekkel a témakört, és felkelti bennük a vágyat környezetük megóvására; érzékenyebbé válnak a természet és az élővilág állapota iránt, miközben kognitív, szociális, személyes kompetenciaterületeik is fejlődnek.

A természet megismerése, hozzá való viszonyulásunk kialakulása már egész kicsi korban elkezdődik, ezért meghatározóak azok az élmények, amelyek a kisgyermeket érik.

Az óvodában nagyon sokat tehetnek azért a nevelők, hogy a gyermekek a természetet tiszteletben tartó, szerető felnőttekké váljanak a jövőben” – írja Királyné Lukács Gyöngyi.

A gyermeki megismerés alapszíntere a játék – állapítja meg az óvodapedagógus, hozzátéve, hogy éppen ezért ismeretközvetítő tevékenységeiket is játékos keretbe helyezik, játékba integrálják.

A projektmódszer lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek ötleteit, elképzeléseit figyelembe véve, őket aktivizálva, előzetes ismereteikre alapozva tervezzenek. „A gyermekek így tapasztalati úton érthetik meg az ok-okozati összefüggéseket. Az ismereteket, egyéni és életkori fejlettségi szintjüknek megfelelően, leegyszerűsítve, játékosan és a lehető legtöbb érzékszervre hatóan, változatos módszerekkel közvetítjük feléjük: cselekedtetéssel, kísérletekkel, bemutatással, képeskönyvek, földgömb nézegetésével.”

A Föld hete programtervét a csoportok ötleteinek összegyűjtésével kezdték, majd az elképzelések alapján határozták meg a tevékenységeket, alkalmazni kívánt módszereket, munkaformákat és a szükséges eszközöket. A tervezéskor átgondolták, milyen formában tudják a családok figyelmét felkelteni az adott téma iránt.

A gyerekeken keresztül a szülők környezettudatos szemléletének formálására és pozitív alakítására is lehetőséget teremtenek: immár hagyomány, hogy tavasszal meghirdetik az „1 gyermek, 1 palánta” akciót, melynek keretében a kicsik szüleikkel és nevelőikkel együtt teszik szebbé környezetüket.

A gyerekek nagyon szeretnek munka jellegű tevékenységeket végezni. A közösen ültetett virágok növekedését nagy figyelemmel követik nyomon, szívesen vesznek részt gondozásukban”

– véli Királyné Lukács Gyöngyi.

A programok megvalósítása során – változatos tevékenységek által, komplex módon – az óvodai nevelés területeibe ágyazva jelennek meg olyan témák is, mint az újrahasznosítás (papírkészítés, szelektálás, komposztálás), a környezetszennyezés káros hatásai (kísérletek), amelyekhez kézműves-foglalkozások (kupakkép, ökobarkácsolás, plakátok készítése), mozgásos feladatok, énekes körjátékok kapcsolódnak.

A gondolatokat ébresztő bevezető tevékenységek során a gyerekek szívesen idézik fel emlékeiket, már meglévő ismereteiket. Bővül szókincsük, fejlődik kifejezőkészségük, gondolkodásuk, megfigyelőképességük.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria