A spiritualitást kell feléleszteni – Thomaš Halík a szinodális folyamatról

Nézőpont – 2023. március 15., szerda | 20:02

A Templeton-díjas cseh katolikus pap, vallásfilozófus és -szociológus a Pro Oriente Alapítvány meghívására két előadást tartott március 9–10-én Ausztriában, Welsben és St. Pöltenben. Thomaš Halík a szinodális folyamat „mélyebb dimenziójának” szükségességet hangsúlyozva többek között arról beszélt, hogy az Egyház drámai krízisére a hitelesség és a mélyreható megújulás kell hogy legyen a válasz.

Thomaš Halík megfogalmazása szerint a Katolikus Egyház a bénultság állapotában van, elfojtva a társadalomformáló erejét is. Meggyőződése, hogy az

Egyháznak újra fell kell szítania magában a szenvedélyt, hogy eleget tegyen a világért való küldetésének.

A kereszténység délutánja című könyvében úgy fogalmaz: a kereszténység szenderegni látszik, mintha a keresztény vallás a végéhez közeledne. A Katolikus Egyház régóta tartó válságának drámai tetőfokát éli meg jelenleg. Mélyreható reformra van szükség. Az Egyház készülő reformja válasz egy hosszú távú folyamatra, amely az evangelizáció ellenében hat – teszi hozzá a vallásszociológus. – Az Egyház hitelességének megingása napjainkban érte el csúcspontját, miután a hatalommal és tekintéllyel való szexuális, pszichológiai és lelki visszaélések megdöbbentően sok esetét tárták fel.

A 74 éves cseh teológus meggyőződése szerint a szinodális reform kísérlet arra, hogy egy bürokratikus intézményt a kölcsönös párbeszéd, együttérzés, együtt döntés és közös felelősség dinamikus hálózatává alakítsuk át, segítve a világ globális válságának leküzdését. Ennek megvalósulásához azonban sok feltételnek kell teljesülnie.

A szinodális folyamat nem korlátozódhat az Egyház külső, intézményi struktúráinak reformjára. A hit mélyebb dimenzióját, a spiritualitást kell felélesztenie

– emeli ki Thomaš Halík. – Az Egyháznak az egész emberiség Krisztusban való egységének valódi jelévé, az emberek között egység létrejöttének eszközévé kell válnia, a Fratelli tutti kezdetű enciklika tanításának értelmében – állítja Thomaš Halik.

Josef Pühringer, a Pro Oriente Linz elnöke megfogalmazása szerint: Thomaš Halík „ösztönző és bátorító, (...) rendkívül fontos szerepet játszik az Egyház szinodális folyamatában, mert kiáll a szükséges reformok mellett – amelyeket illetően úgy tűnik, késésben vagyunk –; mindemellett magas szintű teológiai és szociológiai kompetenciával is rendelkezik. Halík joggal figyelmeztet arra, hogy ne ragadjunk le pusztán az Egyház strukturális és szervezeti kérdéseinél”.

Forrás: Kathpress.at

Fotó: Katholisch.de

Magyar Kurír
(gj)

Kapcsolódó fotógaléria