Aranymise az eucharisztikus kongresszus zárónapján

Nézőpont – 2021. március 22., hétfő | 10:41

Vencser Lászlót Márton Áron püspök szentelte pappá. A morálteológus négy pápával is találkozott már, azt pedig élete csodájának tartja, hogy pappá szentelésének ötvenedik évfordulóján, mivel az éppen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárónapja, Ferenc pápa is Budapestre látogat. Az erdélyi magyar római katolikus teológiai íróval és pappal Varga Gabriella beszélgetett.

„A világnak szüksége van emberekre, akik az eszmék, szellemi irányzatok, elméletek, bölcseletek, a megváltást ígérő nagyhangú szólamok és féligazságok vásári sokadalmában beszéljenek az Istenről, Jézus Krisztusról, a lélekről, a bűnről, az ítéletről, az Isten szeretetéről. […]

És a papnak szólnia kell alkalmas és alkalmatlan időben. […] Nem tudunk mindent. Nem tudunk eloszlatni minden homályt, amely az emberi életre ráborul. Nincs kész válaszunk minden kérdésre, amit az élet felvet. Mégis, jaj nekünk, ha nem hirdetjük az evangéliumot, az Isten szavát, az egyetlen igaz szót.

És jaj a világnak, ha nem hallja, hogy az Isten, a végtelen és felfoghatatlan és titokzatos Isten, aki kezében tartja egész emberi létünket, szeret minket s Jézus Krisztusban és a Szentlélek erejében Önmagát ajándékozza nekünk...” – idézte fel Márton Áron szavait Vencser László, amelyeket az ő pappá szentelésekor mondott.

Vencser László, aki 74 éves korára, papsága ötven éve alatt bejárta a világot, és személyes emlékek fűzik Szent VI. Pál, Szent II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápához, őszintén beszélt arról is, hogy szülőföldjéről soha nem szakadt el. „Látok egy csodálatosan szép gyermekkort, szerető családi fészekkel. Azután látok kicsit nehezebb középiskolai éveket a gyulafehérvári kántoriskolában, majd olyan nagyságokat a teológiai tanáraim között, mint Márton Áron és Jakab Antal püspökök. És látom a Rómában eltöltött öt évet, a Pápai Gergely Egyetemen a licenciátusi vizsgával, a Pápai Lateráni Egyetemen belüli Accademia Alfonsianán a doktori tanulmányokkal és mindeközben a már említett papszenteléssel. Amikor római tanulmányaim befejeztével Márton Áron püspök kinevezett gyulafehérvári teológiai tanárnak, nem sejtettem, hogy ezek az évek lesznek életem gyöngyszemei. Tizenhat éven át tanítottam-neveltem, emellett a tízévnyi vicerektori időszakom alatt újjávarázsoltuk a teológia épületeit, a kornak megfelelő életkörülményeket teremtettünk szeminaristáknak, tanároknak és alkalmazottaknak. A diákokkal való kapcsolat, a tanítás élménye és emléke örökre megmarad bennem. Azok az esztendők voltak papi életem legszebb évei” – fogalmazott.

Az interjúban szóba kerül többek között, hogy hogyan zajlott egy papszentelés 1971-ben, miután megtörtént a kommunista hatalomátvétel az ötvenes években, és amikor már működött a román kommunista diktatúra hírhedt titkosszolgálata, a Securitate.

A teológus végül elmondta, 2021. szeptember 1-jén szülőfalujában, Ditróban ad hálát az ötvenévnyi papi szolgálatért, az pedig, hogy a papszentelési évforduló napja és a NEK zárómiséjének, illetve a Szentatya látogatásának napja egybeesik, külön ajándék a számára.

Eucharisztikus kongresszuson – ráadásul Budapesten! – részt venni önmagában is nagy lehetőség, az egyházfővel együtt misézni pedig még ritkábban adatik meg egy ember életében. S hogy mindez pappá szentelésem 50. évfordulóján történik, ez számomra maga a csoda.

Remélem, hogy sem a járvány, sem semmilyen más külső tényező nem akadályoz meg abban, hogy fél évszázados papi jubileumom napján a Hősök terén adhassak hálát Istennek a kegyelmekért, amelyeket Tőle kaptam” – mondta a teológus pap.

A Vencser Lászlóval készült interjú az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos honlapján olvasható.

Forrás és fotó: NEK

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria