Az Eucharisztia ünneplése 110. (1. rész)

Nézőpont – 2021. november 14., vasárnap | 12:00

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

És dicsérjük a te nevedet minden nemzedékben, és a századok századain át. A hálaadó himnusz 25. verse a Bangor Antiphonaléban a következőképpen olvasható: Et laudamus nomen tuum in æternum (örökké), et in sæculum sæculi. Amen. 

A 25. vers továbbra is a 145. zsoltár szavaira épül, ugyanakkor Izajás próféta soraira is. A zsoltáros nap mint nap kész magasztalni az Urat, ezért magasztalásának első verse Izajás imájához hasonlóan veszi kezdetét: „Uram, te vagy az én Istenem, magasztallak téged, dicsőítem nevedet, mert csodákat műveltél, rég eltervezett, biztos és igaz dolgokat.” (Iz 25,1) 

Szent Ágoston az alábbi gondolatokat fűzi a zsoltárhoz, amelyek a hálaadó himnuszra is érvényesek: „Dicsérd és áldd a te Uradat, Istenedet mindennap, hogy amikor véget érnek az egyes napok, és eljön a vég nélküli nap, a dicséretekből átmehess a dicséretbe, mint ahogy az erősségekből az erősségbe (…) És nem csoda, ha örvendetes napodon áldod Istenedet. De mi történik akkor, ha egy szomorú nap köszönt rád, emberi dolgok, botrányok bősége vagy kísértések sokasága miatt? Tehát mi történik, ha valami szomorúság éri az embert? Abbahagyod Isten dicséretét, abbahagyod Teremtőd áldását? Ha abbahagyod, hazudtál, amikor ezt mondtad: Mindennap áldalak téged, Uram, ha pedig nem hagyod abba, még ha valami bajnak tűnik is a szomorú napon, a te Istenedben javadra lesz.” (En. in Ps. 144,3)

Arról már szó esett korábban, hogy a Te Deum laudamus himnusz milánói változatának zárósorai közel állnak a görög reggeli himnuszhoz – ahogyan a Nagy doxológiában is áthagyományozódott számunkra –, mivel az is tartalmazza a Dán 3,52 sorait: Benedictus es domine deus patrum nostrorum (Áldott vagy Urunk, atyánk Istene).

Te Deum ma énekelt változatában ezeket a szavakat imádkozzuk:

Tedd, hogy szentjeidhez számláltassunk az örök dicsőségben.
Szabadítsd meg néped, Urunk, és áldd meg örökséged!
És kormányozd őket, és emeld föl egészen az örökkévalóságig.
Mindennap áldunk téged! 
És dicsérjük a te nevedet minden nemzedékben, és a századok századain át!

A milánói változatban:

Tedd, hogy a szentekkel örök dicsőségüket kapjuk ajándokul.
Mindennap áldunk téged,
és dicsérjük a te nevedet minden örökké, és a századok századain át!
Szabadítsd meg néped, Urunk, és áldd meg örökséged,
és kormányozd őket, és emeld föl egészen az örökkévalóságig.
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, és dicséretes és
dicsőséges századok századain át. Ámen. 

A milánói változatban a Szabadítsd meg néped szakasz a Mindennap, valamint az Áldott vagy kezdetű szakaszok keretébe kerül, így kap biztos kiemelést, amiként a görög reggeli himnuszban is így találjuk.

Magyar Kurír 

Kapcsolódó fotógaléria