Az Eucharisztia ünneplése 69.

Nézőpont – 2019. november 3., vasárnap | 12:00

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

Ó, üdvösséges áldozat, aki ég ajtaját kitárod, ellenséges hadak szorongatnak (minket), adj erőt, nyújts segítséget! 

Verbum supernum kezdetű himnusz ötödik versszaka az Eucharisztia misztériumának hatásait tárja elénk. Krisztus keresztáldozatának szentsége adja a kiengesztelődést és a hathatós védelmet a gonoszság erőivel szemben. Szent Tamás világosan megmutatja az Úr keresztáldozata – mint az újszövetség egyetlen áldozata – és a szentmiseáldozat kapcsolatát: az átváltoztatás (consecratio) során Krisztus üdvözítő áldozata valóságosan jelen lesz. Keresztáldozata, az Eucharisztia mint szentség és mint cselekmény szorosan összefüggenek, ám míg az utóbbi liturgikus, Istenhez forduló cselekmény, addig az előbbi a liturgikus közösség és az egyén megszentelését célozza meg. Mint cselekmény, a szentmise ideig tartó, átmeneti; az Eucharisztia kenyere és bora a szentmise liturgiája közben áldozat, de maradandó jelként szentség. Ennyiben a skolasztikus teológus a szentmise során köztünk megjelenő, önmagát áldozatul adó Krisztusra gondol, aki megalapította az újszövetséget, és ilyen módon van jelen őt ünneplő népe számára. Ezáltal megmutatkozik a kapcsolat az utolsó vacsora eseménye, a kereszthalál és a szentmise között, hiszen Jézus azért alapította a kenyér és a bor szentségi étkezését, hogy tanítványai, az ő titokzatos Testének tagjai a jövőben együtt cselekedjék ezt az ő emlékezetére. Így érthetővé válik, hogy a szentmise áldozati értékkel (hatással) bír, amely áldozatnak hálaadó és engesztelő jellege van, minthogy az Úr keresztáldozata engesztelő áldozat volt. Ilyen értelemben a szentmise az Úr engesztelő keresztáldozatának megismétlése, megjelenítése. Ezért nyert világos megfogalmazást, hogy az Úr kereszthalálához képest a szentmisében vérontás nélküli, szentségi, misztikus áldozatról beszélünk, amelyben Krisztus, a Fő, tagjai önfelajánlását és áldozatos életét viszi az Atya elé, vagyis a szentmisén a megtestesülés eucharisztikus misztériumával találkozunk: titokzatos csere megy végbe.

Végül pedig az üdvösséges áldozat növeli bennünk a megszentelő kegyelmet: a szeretet természetfeletti erényét, és segít, éppen a Krisztussal való szorosabb kapcsolat révén, hogy mentesek legyünk a mindennapi, főként a halálos bűnöktől, gyakorolva az embertársaink iránti tevékeny szeretetet.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria