Beer Miklós váci megyéspüspök pünkösdi üzenete

Nézőpont – 2019. június 8., szombat | 17:07

Az alábbiakban Beer Miklós váci megyéspüspök pünkösdi üzenetét adjuk közre.

Pünkösd a harmadik legnagyobb keresztény ünnepünk. A Szentlélek ünnepe. A Szentlélek a legkevésbé felfogható és mégis a legközvetlenebb és legszemélyesebb kapcsolatunk Istennel. A Szentháromság titkától elválaszthatatlan. Ez Isten felfoghatatlan létmódja. Három személy és mégis egy.

A három isteni személy közül mégiscsak a Szentlélek a legnagyobb titok. Atyaként beszélünk Istenről a teremtett világ oldaláról, a gondoskodó, létbentartó, gondviselő Teremtőről. Fiúként beszélünk Istenről, amennyiben emberi testben, emberi személyként részese lett a történelmünknek, szól hozzánk és a kenyérben-borban kézzelfoghatóan jelét adja szeretetének. Szentlélekként is beszélünk Istenről, amennyiben bennünk él a hit és az imádság „közegében”.

A pünkösd ünnepe, a húsvét utáni ötvenedik nap, az Egyház születésnapja, hiszen ekkor teljesedik be az isteni üdvrend a Szentlélek „eljövetelével”. Ennek történetét olvassuk Az apostolok cselekedeteiben, a második fejezetben. A Teremtő-Megváltó-Megszentelő Isten immár mindhárom vonatkozásában megnyilatkozott.

A Szentlélek erejéből megtestesült Krisztus titokzatos teste, az Egyház. Külsőleg emberek közössége, de azoké, akiket ugyanazon Lélek itatott át a krisztusi élet vállalásával, a keresztségben.

A bérmálás sajátos módon a Szentlélek személyének ad hangsúlyt, aki megerősít, konfirmál a keresztségben. A gyermekkeresztelésnél is a Szentháromság nevében keresztelünk, de mivel a személyes hitről ott nem beszélhetünk, szükségünk van egy külön alkalomra, hogy „eszünkbe juttasson mindent és megtanítson mindarra, amit Jézus tanított”. A személyes életünkben így válik teljessé a hitben való elköteleződésünk. Nagy öröm számomra, hogy megértük azt a gyakorlatot, hogy szinte minden bérmáláskor idősebbek is bérmálkoznak a felnőtt fiatalokkal együtt.

A pünkösd ünnepe évről évre alkalom arra, hogy valamennyien újra átéljük az első keresztények örömét, lelkesedését és felelevenítsük a bérmálkozásunk élményét. Az Egyházhoz való tartozásunknak, küldetésünk vállalásának, újjászületésünknek szent ünnepe.

Az idei ünnepen már előre kell tekintenünk a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Minden szentáldozás Lélekkel való töltekezés. Jézus Krisztus lelkületét, gondolkodásmódját, életmódját akarjuk átélni, vele azonosulni. Jézus így bátorít: Kérjétek, megkapjátok! Jöjj, Szentlélek Úristen!

Miklós püspök

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria