Bérmálás: A Szentlélek megvilágosító, megerősítő ajándéka – Keresztény Tanösvény (27. rész)

Nézőpont – 2020. március 16., hétfő | 15:46

Böjte Csaba ferences szerzetes Keresztény Tanösvény címmel negyvenrészes videósorozattal segíti a felkészülést a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A sorozat huszonhetedik része Bérmálás szentsége: A Szentlélek megvilágosító, megerősítő ajándéka címmel, március 15-én jelent meg.

„Tüzed, Uram, Jézus, szítsd a szívemben,
lángja lobogjon elevenebben!”

Ki ne érezte volna közülünk, hogy lehúzza a föld? Testünk porból lett, és sokszor porrá is szeretne válni, és sokszor olyan nehéz a szeretet útján kitartani, továbbmenni. Szükségünk volna ilyenkor az Isten Lelkének a segítségére.

Maga Jézus Krisztus ígérte meg a Szentlelket, azt mondta, hogyha ő elmegy, akkor egy új vigasztalót küld a mennyei Atyánk, a vigasztaló Szentlelket, aki mindent eszünkbe juttat, aki mindent megmagyaráz, aki erővel, lendülettel, bátorsággal, tűzzel, szeretettel eltölt bennünket.

Hisszük és valljuk, hogy a harmadik isteni személy a bérmálás szentségében kiárad a megbérmált fiatal életébe. Nálunk itt, Erdélyben a 15–16 éves fiatalok kérhetik a nagykorúság szentségét. Egy tanév során szoktunk felkészülni erre a találkozóra, hisz végül is én, a marék por találkozhatom a harmadik isteni személlyel, aki nem azért jön közénk, mert unatkozik a mennyek országában, hanem azért mert szeret, és szeretne bevonni bennünket a világ továbbteremtésébe – fogalmazott Csaba testvér.

Igen, az ember nagy méltósága az, hogy társa lehet az Istennek a világ továbbteremtésében. Nem csak eszközök vagyunk Isten kezében, mint egy ceruza, akivel ír, hanem a Szentlélek Úristen tüzétől, szeretetétől átitatva én magam is építhetem Isten országát. Csodálatos szép hivatás.

Az eucharisztikus kongresszusra készülve kérhetjük a bérmálás felvételét is, és biztos vagyok benne, a helyi plébános ezeket a kéréseket örömmel teljesíti is.

Az első pünkösdkor az apostolok és Szent Péter biza félve-remegve várták sorsuk beteljesedését, együtt voltak, és imádkoztak, velük volt Mária, a tanítványok. Azt írja a Szentírás, hogy az emeleti terembe, a hol voltak, lángnyelv formájában leereszkedett közéjük a Szentlélek. Hiszem, hogy ez nem egy legenda, nem egy szép történet, hiszem, hogy ugyanez megismétlődik minden egyes alkalommal, amikor valakit a Szentháromság Egy Isten nevében a bérmáló püspök a Szentlélek Úristen eme ajándékában részesít.

Biztatok mindenkit, higgyünk az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, s kérjük, hogy a Szentlélek Úristen áradjon ki mindannyiunk szívébe!

Forrás, fotó és videó: Magnificat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria