Hatalmas tartalékai vannak az Egyháznak Erdélyben – Oláh Zoltán erdélyi pap a pápalátogatásról

Nézőpont – 2019. szeptember 24., kedd | 16:52

Szeptember 18-án a szerdai általános kihallgatás katekézise után erdélyi római katolikus egyházi küldöttség találkozott Ferenc pápával; átadtak egy csíksomlyói pápalátogatást felelevenítő színes, képes emlékalbumot a Szentatyának, és a Gyulafehérvári Főegyházmegye nevében megköszönték, hogy „jelenlétével megtisztelte az ezeréves erdélyi magyar katolikus egyházat”.

A küldöttséget Tamás József gyulafehérvári segédpüspök vezette, és Oláh Zoltán gyulafehérvári teológiai tanár, a csíksomlyói pápalátogatás egyházi médiafelelőse mutatta be őket a pápának. Oláh Zoltán a kihallgatást követően a Vatikáni Rádióban beszámolt az idei erdélyi pápalátogatás jelentőségéről, tapasztalatairól, gyümölcseiről.

Oláh Zoltán már kipihente magát a pápalátogatás előkészítésének óriási erőfeszítést igénylő feladatai után, ilyen „tömény kihívásban” még soha nem volt része. Kommunikációt oktató egykori professzorától a Pápai Gergely Egyetemen megtanulta, hogy nagy vállalkozásba az ember soha ne fogjon egyedül. Nagyszerű munkatársakat talált a látogatás előkészítése során. Ez az időszak azt is bizonyította, hogy mennyi emberierőforrás-tartaléka van az Egyháznak Erdélyben. Az az egyik „gyümölcs”, hogy vannak papok, de főleg világiak, akik akár éjszakánként is, minden idejüket és energiájukat készek feláldozni egy ilyen nemes cél érdekében.

Magán a pápalátogatáson a sok munka miatt „elcsigázottan” vett részt – mondta el Oláh Zoltán, ám mégis sokszor visszacsengenek benne a Szentatya szavai, főként amiket személyesen neki mondott a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház udvarán. Megkérdezte tőle a pápa: „Tu parli alla Madonna?” Vagyis: „Beszélsz te Máriával?” – „Igen, szoktam” – válaszolta, mire a pápa ezt kérte tőle: „Akkor beszélj neki rólam is!” Így fejezte ki a Szentatya, hogy imájukat kéri és azon keresztül Szűz Mária közbenjárását.

Július 26-án a pápalátogatást előkészítő bizottság tagjai elmentek ‎Miguel Maury Buendía érsekhez, romániai apostoli nunciushoz, hogy megköszönjék neki mindazt, amit azért tett, hogy a Szentatya mindenképp eljöjjön Csíksomlyóra. Ekkor a nuncius úr viccesen megjegyezte: „Nem tudtam, hogy II. József kalapos király szelleme életre kelt, és  a román kormányt kísérti, illetve a román állami hatalmat. Ilyet is csak II. József császár csinált, hogy beleszólt annak idején abba, hány gyertya égjen a sekrestyében és mi történjék a liturgia alatt.” Érthetetlen ugyanis, hogy miért szóltak bele és miért kötekedtek a szervező bizottsággal és főként a liturgikus bizottsággal a pápa miseruhájának magyar felirata miatt. Ez teljesen értelmetlen dolog volt – idézte fel Oláh Zoltán.

A romániai apostoli út mottója („Járjunk együtt”) üzenetének továbbéléséről a csíksomlyói pápalátogatás egyházi médiafelelőse egyik friss római élményét említette meg. A Szent Péter térről a Vatikáni Rádió felé menet rájuk köszönt magyarul egy biciklis, akiről kiderült, hogy iași-i (jászvárosi) egyházmegyés pap, Rómában tanul és ismeri őt, valamint Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt is. A iași-i egyházmegyés pap bemutatta a vele lévő húgát és annak vőlegényét, akik noha egészen fiatalok, szintén csángó magyar nyelven szóltak hozzá, olyan „jó székelyesen, archaikusan”.

A pápalátogatásnak köszönhetően a román közvélemény figyelme arra is irányult, hogy igenis van Erdélyben egy nagy létszámú magyar nyelvű katolikus közösség, évezredes hagyományokkal, és ezt a helyi közmédia is bemutatta. Másrészt pedig a magyarokat próbálta a bezárkózásból kimozdítani az apostoli út.

A szeptember 18-ai audiencia során meglepte Oláh Zoltánt a Szentatya frissessége. Átnyújtották neki a pápalátogatást megörökítő fényképekből és visszaemlékezésekből összeállított színes albumot. Megmutatták neki többek között a Misericordia szabadtéri installációt, melynek utolsó, „A” betűje Isten Szolgája Márton Áronnak is emléket állít. Amikor Ferenc pápa megtudta, hogy a küldöttség tagjai mind magyarok, így köszöntötte őket anyanyelvükön: „Isten hozott benneteket!”

Az Oláh Zoltánnal készült interjú ITT hallgatható meg. 
A Ferenc pápa erdélyi látogatásáról szóló cikkeket összegyűjtve ITT találja.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Oláh Zoltán a csoportkép bal szélén látható