II. János Pál történelmi jelentőségű látogatásának 30. évfordulójára készülnek Debrecenben

Nézőpont – 2021. június 5., szombat | 14:00

II. János Pál pápa első magyarországi – 1991. augusztus 16-tól 20-ig tartó – apostoli útja alkalmával augusztus 18-án látogatott Debrecenbe, ökumenikus találkozóra. Ennek a történelmi jelentőségű látogatásnak a 30. évfordulójára a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és a debreceni Szent Anna Egyházközség szoborállítással, a látogatást felidéző kötet kiadásával és háromnapos programsorozattal készül.

A református Nagytemplomban tartott ökumenikus igeliturgián II. János Pál pápa kiállt a Katolikus Egyház elkötelezetten képviselt egységtörekvései mellett. Nagy hatású beszédét követően, a Krisztus-hívő katolikusok és reformátusok kiengesztelődése jegyében koszorút helyezett el a protestáns gályarab prédikátorok emlékoszlopánál, a Nagytemplom mögötti emlékkertben. Ez a látogatás a református testvérek számára is kiemelkedő jelentőségű volt, a találkozóra pedig felfigyelt az egész világ.

Az esemény 30. évfordulóján szervezett megemlékezésről Krakomperger Zoltán plébános, általános helynök, a programok szervezője számolt be a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye honlapján.

– Szent II. János Pál pápa életnagyságú bronzszobrának készítése már folyamatban van; Kovács Jenő szobrászművészt bízták meg a szobor elkészítésével. Hol lesz elhelyezve a szobor?

– A tervek szerint a szobor a Szent Anna-székesegyház lépcsőteraszának jobb oldalán, a Csáky Imre-szobor pandantjaként fog állni. A bronzszobor mérete talapzat nélkül 220 centiméter, talapzata 90 centiméter magas, mattcsiszolt felülettel, süttői keménymészkőből készül.

– Az egyházmegye néhány templomában találkozhatunk a nagy pápa debreceni látogatásának emlékét idéző, II. János Pált ábrázoló domborművel. Milyen célt szolgál a szobor elhelyezése?

– A szoborállításnak háromszoros célja van: Legyen jelen a debreceniek és a Debrecenbe érkezők tudatában a pápa itteni látogatásának egyháztörténelmi jelentősége; tegyük láthatóvá látogatásának egyik igen meghatározó áldását: egyházmegyénk 1993. május 31-én történt alapítását; és merítsünk minél több ihletet az ő igen gazdag és újra felfedezésre váró életművéből, amellyel profetikusan értelmezte az idők jeleit.

(…)

– A szobor mellett már készül Zoltán atya szerkesztésében a pápa Debrecenben tett látogatását felidéző, bemutató, a látogatás áldásairól szóló emlékkötet. Milyen koncepcióra épül a harminc évvel ezelőtti eseményekre visszatekintő könyv?

– Az emlékkönyv három részből és egy fényképalbumból fog állni. Az első rész első fejezete II. János Pál pápa életútját mutatja be. A második fejezet elénk tárja a világjáró pápa apostolkodásának stílusjegyeit, míg a harmadik fejezet képet alkot II. János Pál pápa debreceni látogatásának vatikáni és hazai előkészületeiről.

A második rész első fejezete lépésről lépésre bemutatja a Szentatya debreceni látogatásának minden mozzanatát azzal kezdődően, hogy augusztus 18-án kevéssel 17 óra előtt leszállt a pápát és kíséretét szállító helikopter a Nagyerdei Stadion déli kapujához közel eső területen. Ebben a fejezetben olvashatjuk a teljes ökumenikus igeliturgia szövegét, a vendéglátó Kocsis Elemér református püspök köszöntőbeszédét és a Szentatya elhangzott homíliáját. Emellett azt is megtudhatjuk, milyen események vezetettek a gályarab prédikátorok emlékoszlopa megkoszorúzásához.

Ennek a résznek a második fejezetében olvashatjuk huszonkét római és görögkatolikus, valamint református szemtanú élményszerűen megírt visszaemlékezését.

A harmadik rész első fejezete időrendi sorrendben gyűjti össze a pápalátogatás Debrecen kultúrájában és hitéletében megérett áldásait. A második fejezet ismerteti, milyen lelki táplálékhoz juthat és milyen szellemi útravalót kaphat II. János Pál pápa köztéri szobrának szemlélője.

Az emlékkönyv utolsó egysége a pápa debreceni látogatásáról készült válogatott fényképfelvételek albuma.

A Krakomperger Zoltánnal készült interjú teljes terjedelemben ITT olvasható.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és a debreceni Szent Anna Egyházközség köszönettel fogadja az adományokat a szoborállítás céljára. Az adományozás részleteiről ITT olvashatnak.

Szöveg: Kovács Ágnes

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria