Párbeszéd a liturgiáról: Az olvasmányközi zsoltár

Nézőpont – 2021. június 6., vasárnap | 12:00

Fehérváry Jákó OSB liturgikus jegyzetét olvashatják.

„Az első Olvasmány után következik a Válaszos zsoltár, amely az igeliturgiának szerves része. Liturgikus és lelkipásztori szempontból egyaránt nagy jelentősége van, és előmozdítja az Isten igéjéről való elmélkedést. A Válaszos zsoltár az egyes olvasmányokra adott válasz, és általában a szentmise olvasmányainak könyvéből kell venni. A Válaszos zsoltárt lehetőleg énekelni kell, legalább is a népre tartozó válaszokat” (A római misekönyv általános rendelkezései, 61).

A zsoltároskönyv tulajdonképpen egy verseskönyv: Isten és a nép bontakozó kapcsolatának, egymástól való eltávolodásának, újbóli közeledésének a költők adnak hangot, szavakat. A szenvedés, az öröm, az ünnep, a küzdelem, a bűn és a bocsánat, a zarándoklét emberi alaptapasztalatai azok a húrok, amelyeket a zsoltáros a lantján penget, s amelyek a panasz, a dicséret, a bűnvallomás és a könyörgés hangján szólalnak meg. Az egész könyvet átszövi a szerető emlékezés. Ez a könyv az egész Szentírás énekes összefoglalása.

Minden szöveg értelmezésében fontos szerepet játszik a szövegösszefüggés, amelyben elhangzik. A zsoltárok a mai szentmise-liturgiában szorosan az olvasmány témájához kapcsolódnak, azt bontják tovább. Mivel a zsoltár költői műfaj, természeténél, belső lüktetésénél fogva is éneklésre termett. A szentmisén különösen fontos szerepet kap a zsoltár szövegéből kiemelt mondat, az antifóna, amelynek dallamát és szövegét a hívő közösség könnyen megtanulhatja, és ismétlődő válaszként énekli a zsoltárénekes által párosával előadott zsoltárversekre. A liturgia párbeszédében a zsoltáros Lélektől ihletett szavaival elmélkedünk Istennek az olvasmányban hallott szava fölött. Fontos ez a történés: Isten szól, s Lelke segít közel hozni a közösséghez és az imádkozó emberhez a ma, itt és most nekünk szóló üzenetet.

Amikor a hívő közösség a zsoltárokat hallgatja és énekli, akkor az Úr imádságos tapasztalatába kapcsolódik be, azt folytatja. Jézus maga is imádkozta, énekelte a zsoltárokat, de talán a legemlékezetesebb zsoltárimádsága a kereszten hangzik el: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?. A 21. zsoltár nyitószavaival leheli ki lelkét, s adja át nekünk a Lelket, hogy a feltámadás tapasztalatával már mi, az ő teste folytassuk és fejezzük be ezt a zsoltárt: Utódom őt szolgálja, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek, hirdetik üdvösségét a születendő népnek, mert ő vitte ezt véghez. Ezért fordulnak a keresztények az első gyülekezet óta a zsoltároskönyvhöz, amikor a megváltás tapasztalatáról szeretnének számot adni, s amikor ahhoz keresik a szavakat, hogy kit ismertek föl Jézusban. A szentmisén pedig így vezet át a zsoltárimádság, a zsoltározó elmélkedés az Ószövetségből Jézus titkába.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria