Piros pont a Jóisten térképén – Schönberger Jenő az eucharisztikus kongresszusra való készületről

Nézőpont – 2021. március 12., péntek | 9:48

A jó előkészület fél siker, a másik fele az Isten kegyelme – fogalmazott Schönberger Jenő püspök abban az interjúban, amelyet Varga Gabriella készített a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye főpásztorával a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való felkészülésről, a Szent József-év és az Amoris laetitia családév összefüggéseiről, valamint az Eucharisztia jegyében szervezett programokról.

„A tavalyi papi rekollekciós napokat – 2020. március elején – Fábry Kornél atya tartotta az egyházmegye három főesperesi kerületében, buzdítva a papságot és rajtuk keresztül a híveket is az előkészítő programokba való bekapcsolódásra és a NEK-en való részvételre. Korábban, 2019 februárjában a missziós keresztet is fogadhattuk egyházmegyénkben: Máramarosszigeten, Nagybányán, Szatmárnémetiben és Nagykárolyban kereshették fel a hívek a NEK szimbólumát. A pasztorális irodák által szervezve számos csoport, plébánia regisztrált és készült egyházmegyénkből a budapesti eucharisztikus világkongresszusra, amelyet sajnos a járvány felülírt, de ugyanez a szervezés idén is megvalósul. A NEK honlapja újabb és újabb értékes ötletekkel, kisfilmekkel, előadásokkal, beszélgetésekkel rukkol elő, amit örömmel követünk és osztunk meg a hívekkel is. És természetesen folytatjuk az imádkozást a kongresszus sikeréért, és azért, hogy sokak számára gyümölcsöző legyen” – mondta az interjúban Schönberger Jenő püspök. Hozzátette: „A jó előkészület fél siker, a másik fele az Isten kegyelme. (...) a szervezés nemcsak logisztikát és regisztrációt jelent, hanem lelki felkészülést, ráhangolódást is, amit szerintem nagyon ügyesen végez a megbízott stáb.”

A papok nagy többsége egyénileg is figyelemmel követi a NEK honlapját, viszont minden információt, ami a püspökségre érkezik, azonnal továbbítanak a plébániák felé. „Az egyházmegye területéről sokan kapcsolódtak be a meghirdetett szentségimádásokba, és azt is tudom, hogy elég sokan nem regisztráltak, tehát nem kapott »piros pontot« a településük a NEK világtérképén, de a Jóistenén minden bizonnyal. Egyébként is nálunk régi hagyománya van a szentségimádásnak, akár az elsőcsütörtöki, elsővasárnapi vagy az egyházmegye plébániái között beosztott szentségimádási napoknak.”

„Örömmel karoltuk fel a nagyváradi kezdeményezést, és kapcsolódtunk be a hitoktatók és a hittanos diákok által előkészített szentségimádásba. Februárban kezdődött a nagyváradi püspöki kápolnából való közvetítéssel, majd március elején a gyulafehérvári kisszeminárium kápolnájából folytatták. A tervek szerint a következő, áprilisi alkalmat én fogom vezetni.”

A  Szent József-év és az Amoris laetitia családév kapcsán a főpásztor elmondta: „Kicsit furcsállottam, hogy (...) Szentatyánk egyenesen két tematikus évet is meghirdetett. Már csak azért is, mert a szatmári egyházmegyében 2004 óta minden évnek megvan a saját tematikája – ez évtől nevezetesen a Gondviselés éve, hároméves lebontásban. Eddig mindig jól össze tudtuk egyeztetni a világegyház és az egyházmegyénk tematikus éveit, és ez most sem okoz nehézséget. Úgy érzem, hogy kiegészítik, sőt gazdagítják egymást. Szent József, a Szent Család gondviselő őre a gondviselő mennyei Atyát képviseli a Szent Család életében, a családjaink pedig nagyon is rászorulnak az isteni Gondviselésre. A Gondviselés tervébe mindkettő beletartozik: Szent József éppúgy, mint a család. Tehát már meg is van a kapcsolat. A családban a Szent József-év kapcsán hangsúlyosabb figyelmet kell hogy kapjon az apa szerepe az anya és a gyermekek életében, az Egyház nagy családjában pedig újra fel kell fedeznünk fő védőszentjének, Szent Józsefnek egyedülálló szerepét. A kettő egymásban van, s mindkettő a Gondviselésben.”

A beszélgetés végén Schönberger Jenő püspök így buzdította a híveket, valamint a NEK szervezőit: „Higgyenek és bízzanak a Gondviselésben, és engedjenek teret neki életükben és munkájukban egyaránt. Bizton állíthatom Szent Pállal: Az Istent szeretőknek minden a javukra válik!”

A Varga Gabriella által készített interjú teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: NEK

Fotó: Szatmári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria