Szentté avatás előtt: A 20. század viharain át a Szűzanyával

Nézőpont – 2018. október 9., kedd | 12:01

Ferenc pápa október 14-én szentté avatja elődjét, VI. Pált, aki 1963 és 1978 között volt Szent Péter utóda. Teológusokat kértünk, hogy a szentté avatás előtti napokban ismertessék meg olvasóinkkal Giovanni Battista Montini életét és szolgálatát. Kovács Zoltán mariológus írását adjuk közre.

Akik csak egy kevéssé is ismerik Boldog VI. Pál pápát, tudják, mennyire fontos volt számára Égi Édesanyánk. A Szűzanyára vonatkozó pápai megnyilvánulásaiból emeljük ki most az itthon szinte egyáltalán nem ismert Signum Magnum („Nagy jel”) kezdetű apostoli buzdítást (1967), mely a Fatimában megjelent ragyogó Asszonyra irányítja figyelmünket.

VI. Pál pápa 1967. május 13-án, az apostoli buzdítás keltezésének napján Fatimában járt, illetve ismerte az úgynevezett „fatimai titoknak” akkor még nyilvánosságra nem hozott harmadik részét is. E hatalmas nyugat-európai kegyhelyen a Szentatya beszédében arra bátorított: az Egyház legyen mind inkább élő, igaz, egységes és szent, olyan közösség, mely erőt ad a hitükért szenvedőknek, és megtanít elkötelezetten fáradozni a világ békéjéért, melyet hivatottak vagyunk imával és bűnbánattal is elősegíteni.

A Signum Magnumban több utalás is arra enged következtetni, hogy Péter akkori utódát a fatimai üzenetek igencsak foglalkoztatták. A dokumentum megjelenésének dátuma 1967. május 13., a fatimai Mária-jelenések kezdetének 50. évfordulója, így „időzítése” tudatos döntést feltételez. A pásztorgyermekek által továbbadott üzenetekben ugyanis többször is szó esik az imádság fontosságáról, mely szükséges a világ békéjéért. Itt jegyezzük meg, hogy két évvel később, 1969. október 7-én, Rózsafüzér Királynőjének emléknapján VI. Pál pápa a Recurrens mensis october kezdetű apostoli buzdítás szavaival is Isten népéhez fordul, hogy a „rózsafüzér hónapjában” különös elkötelezettséggel imádkozzák a szentolvasót a világ népeinek várva várt megbékéléséért.

A Signum Magnum kezdőszavai egyértelműen a Jelenések könyvéből vett képre utalnak: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona” (12,1). Ez a „nagy jel” a Fiúisten anyjára mutat, aki Fiával együtt a Sárkány (azaz a Gonosz) ellen harcol, és akinek dicsőséges képe méltóságot, békét, világosságot sugároz. A fatimai jelenések során a pásztorgyermekek is Máriának „a napnál is ragyogóbb” alakját látták.

Fatimát egyszer meg is nevezi a dokumentum, mint olyan zarándokhelyet, ahol Máriát a hívek „anyai és együttérző Szíve” miatt tisztelik. „Imára, bűnbánatra és istenfélelemre” utaló buzdítást is olvasunk a dokumentum második felében (II/4). VI. Pál pápa mintegy a „Szűzanya szájába adja” a fenti szavakat, és úgy interpretálja, mint „a Szeplőtelen üzenetét”.

A fatimai üzenetek is mutatják: Isten a Szűzanya természetfölötti üzenetei által is szólhat, gyakran kifejezetten „őt küldi apostolkodni” a jelen korban, hogy anyai szeretetének ezen kinyilvánításával figyelmeztesse a bűn miatt vesztükbe rohanó gyermekeit és utat mutasson Isten irgalmas szeretete felé. Ezért olvassuk később: „Mária korát” éljük (II/6). A Signum Magnum zárása (II/8) felhívás az Egyház valamennyi gyermekéhez, hogy újítsa meg személyes felajánlását a Szűzanya Szívének.

VI. Pál pápa Mária-tiszteletének talán leghitelesebb és legátfogóbb megnyilvánulása mégis egy másik apostoli buzdítás: a Marialis cultus kezdetű (1974). Ez a sokak által korábban nem ismert dokumentum most, negyvennégy év elmúltával végre magyar fordításban is napvilágot lát. Vegyük hát kézbe érdeklődéssel és engedjük, hogy a 20. századnak e szent pápája a már most magyarul is hozzáférhető dokumentum szavain keresztül tanítson bennünket a Szűzanyát helyesen és lélekben gyümölcsözően tisztelni.

Ma jelent meg a Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember Kiadványok következő két kötete, melyek VI. Pál életét és tanítását mutatják be. Rino Fisichella érsek visszaemlékezése, valamint A helyes Mária-tiszteletről – VI. Pál pápa Marialis cultus kezdetű apostoli buzdítása.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria