Udvardy György veszprémi érsek pünkösdi üzenete

Nézőpont – 2022. június 7., kedd | 15:20

Az alábbiakban Udvardy György érsek 2022 pünkösdjére írt üzenetét olvashatják.

Szeretettel köszöntöm főtisztelendő paptestvéreket, diakónustestvéreket, szerzeteseket, katekétákat, pedagógusokat, családokat, a főegyházmegye minden hívét és minden lakóját. Nagy örömben és a Szentlélek erejével teszem ezt.

Pünkösd van, a Szentlélek kiáradásának ünnepe, amikor azt ünnepeljük, hogy az Atya-Fiú szeretete kiárad ránk. Egy harmadik személy,

a harmadik isteni személy, aki ajándékul lép be az életünkbe,

hogy megújítson bennünket, hogy erővel töltsön el, hogy tanácsot adjon, hogy jámborságra vezessen, hogy eszünkbe juttassa mindazt, amit Jézus Krisztus tanított. Hogy legyen bátorságunk megtenni azt, amit igaznak, szentnek fölismertünk mind az életünkben, mind a jövőnkre vonatkozóan.

Isten Szent Lelke azon túl, hogy a lelkünket, figyelmünket az Atyára irányítja, a teremtett világ konkrétumait is szem előtt tartja.

A teremtett világ eseményein keresztül akarja megszentelni a világot általunk.

Beszélünk úgy a Szentlélekről mint az erősség lelkéről, mint a békesség, mint a jóság lelkéről. Talán most erre van leginkább szükségünk. Mennyire vágyakozunk a békére, hányszor és hányszor látjuk mind egyéni életünkben, mind a társadalmi, főleg a politikai életben, hányan és hányan szövetkeznek a béke ellen, pusztítva az ember életét, felelőtlen döntéseket hozva.

Béke után vágyunk. Tudjuk jól, hogy a béke Isten ajándéka, tudjuk jól, hogy a békére nekünk kell törekednünk. Tudjuk jól, hogy a boldogságmondásokban mondott „boldogok a békességesek, a békességben élők” valójában azt jelenti: boldogok, akik teremtik a békét.

Akarjuk teremteni a békét. Nagylelkűségben, előretekintésben, a teremtett világért való aggódásban, de legfőképpen úgy, hogy a jóakarattal, a jóakarat cselekedetekre való váltásával akarjuk ezt a békét teremteni. Aki jót akar, az a másikat élteti. Aki jót akar, az a világ előremozdításáért fáradozik.

Aki jót akar, az túlmutat a saját sérelmén, és mindig-mindig az Isten világába tekint. Békesség és jóakarat. Mennyire szükséges ez? Adja Isten, hogy pünkösd ünnepén és pünkösd ünnepében megerősödve legyen bátorságunk a békességre törekedni, legyen bátorságunk jót akarni és a jó cselekedeteket megtenni. Akkor hihetjük, hogy általunk szépül, újul a világ. A bűn elgyengül, a rossz eltűnik, és valami olyan elemi erővel tudunk a jövőbe tekinteni, ami már az újjáteremtésnek az ereje.

Áldott ünnepet kívánok mindenkinek!

Udvardy György
érsek

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria