Útravaló – 2019. április 28., húsvét 2. vasárnapja, fehérvasárnap

Nézőpont – 2019. április 28., vasárnap | 7:00

Napról napra közreadunk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat. Húsvét második vasárnapjáig Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót: elmélkedései a római egyház ősi stációs liturgiája útján vezetnek.

(Statio: ad S. Pancratium)

Mint ma született kisdedek, szellemi tejre vágyjatok…hogy felnőjetek. A mise kezdőéneke ismét a kereszteltekhez szól, akik immár teljes jogú tagjai a közösségnek. Ez a szellemi tej, amely felnőtté tesz és megerősíti, továbbviszi bennük a keresztség kegyelmét: az Eucharisztia, a jövendő dicsőség záloga. Erre utal az áldozási ének is: Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd a szegek helyét, s ne légy immár hitetlen, hanem hívő… Igen, az áldozásban odalépünk Krisztus sebének érintéséhez, és ez az a legfontosabb kötelék, amely megerősíti egységünket az Egyházzal, Krisztus testével. Szent Pongrácnál fejezzük be zarándokutunkat, aki a hűség szentje, mert tizennégy évesen vérével pecsételte meg keresztségi esküjét: boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki! (Lk1,45).

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria