Útravaló – 2019. május 10.

Nézőpont – 2019. május 10., péntek | 7:00

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

Az őskeresztény időkben a szentmisén való részvétel szentáldozást is jelentett. Idővel azonban az esendő ember félni kezdett, hogy méltatlanul veszi magához az Eucharisztiát. A bibliai százados imája is kifejezi ezt az emberi félelmet. Jézus Krisztus azonban nem a tökéletesekért maradt velünk, hanem azért jön hozzánk, hogy ő maga alakítson bennünket. Szerencsétlen megállapítás volt, hogy a szentmise teljes, ha egyedül a pap áldozik, és nem kell, hogy a hívek is magukhoz vegyék az Eucharisztiát. Ki-ki maga ítélje meg, hogyan egyeztethető össze ez a szemlélet az evangélium szavaival. „Bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét, nem lesz élet bennetek.” Nevezetesen örök élet, amelyre születtünk, és amelynek kapujához mindannyian elérkezünk életünk végén. Belépőjegy itt csak a Krisztushoz való hasonlóságunk lehet.

* * *

Dr. Seregély István emeritus egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben az Adoremusba elmélkedéseket írjon. A lelkipásztorkodásnak ez a formája sokakat megérintett, számos elismerő levél és szóbeli közlés érkezett szerkesztőségünkhöz, melyekben az olvasók kimagaslónak tartották írásait, örömmel olvasták Útravaló-gondolatait. Érsek úr előre dolgozott. Karácsony előtt már a 2020-as évre készítettük elő a közös munkát. Ezután érkezett a fájdalmas hír, hogy papi életét befejezve az Örök Hazába költözött. Amikor megköszönjük a Teremtőnek életét és a tehetséget, mellyel megajándékozta, kegyelettel emlékezünk rá, és olvassuk az Adoremus májusi számában eligazító tanítását. Requiescat in pace!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria