Útravaló – 2019. május 6.

Nézőpont – 2019. május 6., hétfő | 7:00

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

Eucharisztikus kongresszusra készülünk. A felkészülés keretében újraébresztik bennünk az ennek a hétnek a szentmiséiben olvasott evangéliumi keresztény meggyőződést. János evangéliumának 6. fejezete az Eucharisztia igazságáról szól, mely szentséget Jézus a végrendeletében az új szövetség áldozatául, krisztusi életünk erőforrásául rendelte. Általa ő velünk marad az idők végezetéig. Az Eucharisztia Jézus Krisztus szentségi színeváltozása. Amint a Tábor hegyén színében elváltozva tanúságot tett az örök világról, úgy mindenhatóságában, a kenyér és a bor színében jelen tud lenni az egész világban, ahol népe él. Mindenütt, ahol van búzakenyér és szőlőbor, illetve egy pap, aki az apostoloktól örökölt megbízatást teljesíti.

* * *

Dr. Seregély István emeritus egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben az Adoremusba elmélkedéseket írjon. A lelkipásztorkodásnak ez a formája sokakat megérintett, számos elismerő levél és szóbeli közlés érkezett szerkesztőségünkhöz, melyekben az olvasók kimagaslónak tartották írásait, örömmel olvasták Útravaló-gondolatait. Érsek úr előre dolgozott. Karácsony előtt már a 2020-as évre készítettük elő a közös munkát. Ezután érkezett a fájdalmas hír, hogy papi életét befejezve az Örök Hazába költözött. Amikor megköszönjük a Teremtőnek életét és a tehetséget, mellyel megajándékozta, kegyelettel emlékezünk rá, és olvassuk az Adoremus májusi számában eligazító tanítását. Requiescat in pace!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria