Útravaló – 2019. október 28.

Nézőpont – 2019. október 28., hétfő | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

Fiatalkorában a buzgó Simon apostol a rómaiak ellen tiltakozó zelótákhoz húzott. Jézus meghívta őt apostolai közé, de az evangéliumok alig tesznek említést róla. Annyi azonban bizonyos, hogy neve mellett ott maradt a zelóta (buzgó) jelző, és tudjuk azt is, hogy vértanúságot szenvedett Krisztusért. Tádé az ifjabb Jakab apostol testvére volt. Apostoli működéséről alig tudunk valamit, de ő is vértanúja lett az evangélium ügyének. Tádétól, akit más néven Júdásnak, Júdás Taddeusnak is hívtak, buzdító levelet olvasunk az újszövetségi Szentírásban. A terjedő tévtanokkal és hirdetőikkel szemben óvatosságra int, és a Krisztus iránti hűségre szólítja fel a híveket. Szavai napjaikban is megfontolandók. Szent Simon és Tádé ünnepén e két apostol pártfogását kérjük minden mai apostolra, és a mi apostoli szolgálatunkra is, hogy növekedjék Isten országa.

* * *

Seregély István emeritus egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben az Adoremusba elmélkedéseket írjon. A lelkipásztorkodásnak ez a formája sokakat megérintett, számos elismerő levél és szóbeli közlés érkezett szerkesztőségünkhöz, melyekben az olvasók kimagaslónak tartották írásait, örömmel olvasták Útravaló-gondolatait. Érsek úr előre dolgozott. Karácsony előtt már a 2020-as évre készítettük elő a közös munkát. Ezután érkezett a fájdalmas hír, hogy papi életét befejezve az Örök Hazába költözött. Amikor megköszönjük a Teremtőnek életét és a tehetséget, mellyel megajándékozta, kegyelettel emlékezünk rá, és olvassuk az Adoremus októberi számában eligazító tanítását. Requiescat in pace!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria