Útravaló – 2019. október 29.

Nézőpont – 2019. október 29., kedd | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

A mai szentlecke nagy bátorítást jelent a természettudományos világszemlélet semmibe vezető hatását egyre tisztábban látó mai ember számára. Ha elfogadjuk, hogy világunk fejlődő világ, az azt jelenti, hogy még nincs készen. Hátravan még e fejlődésből Isten gyermekeinek dicsőséges fölszabadulása a mulandóság szolgaságából, ahogyan Szent Pál fogalmaz. Addig sem hiábavaló azonban a Jézus Krisztust elfogadó és hozzá igazodó földi utunk. Isten gyermekeiként a jövőt építjük; öntudatlanul ezt várja tőlünk az egész kozmosz, s mi is hittel várjuk a megígért új ég és új föld eljövetelét. A tudomány a maga eszközeivel vizsgálja, hogyan alakult a mindenség története az ősrobbanástól napjainkig, és milyen lehetőségek állnak előttünk a jövőben. Bizonyos azonban, hogy a tapasztalati világnak kezdete volt és vége is lesz. A mi reményünk már a nem múló időtlenségben teljesül majd. A mustármag fává lesz.

* * *

Seregély István emeritus egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben az Adoremusba elmélkedéseket írjon. A lelkipásztorkodásnak ez a formája sokakat megérintett, számos elismerő levél és szóbeli közlés érkezett szerkesztőségünkhöz, melyekben az olvasók kimagaslónak tartották írásait, örömmel olvasták Útravaló-gondolatait. Érsek úr előre dolgozott. Karácsony előtt már a 2020-as évre készítettük elő a közös munkát. Ezután érkezett a fájdalmas hír, hogy papi életét befejezve az Örök Hazába költözött. Amikor megköszönjük a Teremtőnek életét és a tehetséget, mellyel megajándékozta, kegyelettel emlékezünk rá, és olvassuk az Adoremus októberi számában eligazító tanítását. Requiescat in pace!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria