Útravaló – 2019. szeptember 2.

Nézőpont – 2019. szeptember 2., hétfő | 7:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Jézus Izajás próféciáját idézi a názáreti zsinagógában, ám elhagyja abból a zárómondat második részét: hogy hirdessem az Úr bosszújának esztendejét (Iz 61,2). A Szentírás tud az apokaliptikus kehelyről, mely az Úr bűneink miatti jogos haragjával van tele. Jézus ezt üríti ki, veszi magára, és e kehelybe önti szent vérét. Atyám! Ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. …A verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vér cseppjei. (Lk 22,42.44) Az újszövetség kelyhe tehát azt hirdeti számunkra, Isten levette rólunk bűneink terhét, ezzel teljesítette be az Írást, vérének odaajándékozásával pedig olyan szeretetközösségre lépett velünk, mely erősebb, mint a halál (vö. Én 8,6).

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria