Útravaló – 2020. december 31.

Nézőpont – 2020. december 31., csütörtök | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

„És az Ige testté lett, és közöttünk lakott.” Az Ige az igazi világosság, Isten örök Szava, akiben kimondja magát. Ő lett emberré Jézus Krisztusban. Benne Isten maga jelenik meg, és megmutatja magát minden embernek. Maga az Élet, aki létben tartja a mindenséget, eljött közénk. Szavai és tettei ezt sugározzák felénk időtlenül. „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.” Aki hisz benne, és eggyé válik az ő akaratával, azonosítja magát vele, befogadja őt. Így részesedik az Életben, az ő megdicsőült életében és világosságában. Sőt, az Atya gyermekévé válik, tehát bátran bízhat gondviselő jóságában és szeretetében. Így válhatsz élő evangéliummá, világossággá, a többi ember számára.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria