Útravaló – 2020. július 2., Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Nézőpont – 2020. július 2., csütörtök | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Sárai-Szabó Kelemen OSB győri perjel ad útravalót.

Milyen szép és emberi a visitatio ünnepe! Ezeket a sorokat a koronavírus idején írom, amikor kifejezetten kérik, hogy óvatosan látogassuk az idősebbeket, így vigyázzunk rájuk. Az
ünnep evangéliumát olvasva még inkább föléled bennünk a vágy, hogy találkozzunk szeretteinkkel, ismerőseinkkel. Mária és Erzsébet találkozása különös találkozás: istenáldotta asszonyok találkoznak. Isten jóságos emberszeretete nyilvánul meg életükben, és ezt el is mondják mindenkinek. Mindenki életének vannak áldott részei – hálásak vagyunk ezért? Hirdetjük másoknak? Nemcsak a szavainkkal, hanem tetteinkkel is? Szent Pál nagyszerű tanácsokat ad: legyetek gyengédek, tisztelettudók, tüzes lelkületűek. Kérjük a Szűzanya és Szent Erzsébet közbenjárását ezért a tüzes lelkületért.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria