Útravaló – 2020. november 10.

Nézőpont – 2020. november 10., kedd | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Evilági bajaink között a leginkább látványosak az erkölcs elleni bűnök. A két püspök mai levelezéséből – Pál ír Titusznak – egyetlen mondat is megfelelő eligazítást ad: „Légy józan, és józanul hirdesd az igazságot!” (Tit 2,1) Egy magyar püspököt megkérdeztünk nemrégiben: Milyen papokat szeretne? Megdöbbentő volt az egyszerű válasz: normálisakat. Aki nem vonakodik a munkától, de ő maga nem a tevékenység bajnoka; kiművelt és jó modorú, de nem gőgös; rugalmas, de nem hajlítható; életét a remény hatja át, hogy az egésznek van értelme. Várakozásait Krisztus dicsőséges eljövetele teljesíti be.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria