Útravaló – 2020. november 5.

Nézőpont – 2020. november 5., csütörtök | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Egy király, egy uralkodó emberi minőségét meghatározza, milyen kvalitású utódot képes nevelni. Nemcsak az átadott szellemi minőség, hanem a forrás, a lelkület tekintetében is. Szent István királyunk önmaga is kitűnő forrás volt, és Imre hercegnek a Biblia bölcsességi irodalmából állított össze Intelmeket, és ezt tűzte a lelkére. Máig is párját ritkító gyakorlat ez. Szent Imre szörnyű találkozása a vadkannal is sorsszerű. Föltárja a gondviselést, ami által Isten próbára teszi és megmenti népét. Az utód nélkül maradt királyi ház által folytatódik a dinasztia élete, a magyarság léte. Azok az iskolák és kollégiumok, amelyek Szent Imre nevét viselik, máig is a magyarság küzdelmeinek és krisztusi győzelmének a jelei és letéteményesei.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria