Útravaló – 2021. december 8.

Nézőpont – 2021. december 8., szerda | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Maria Immaculata. Mária a fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. Hitünk egyik fontos titkát ünnepeljük december 8-án. A XIII–XIV. század során – főleg ferences hatásra – egész Európában elterjedt az ünnepe, de parancsolt ünneppé csak a XVIII. században vált. A Szeplőtelen Fogantatásról szóló dogmát Boldog IX. Piusz pápa hirdette ki 1854. december 8-án, majd 1857. szeptember 8-án megáldotta és felszentelte a Szeplőtelen Fogantatás szobrát a római Piazza di Spagnán. Azóta ez a katolikus egyetemisták ünnepe.

A szobor megáldása során a pápa ezeket a gondolatokat tette közzé: „Megerősítjük és isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.”

Dogmafejlődése során az Egyház számos alkalommal megerősítette ezt a tanítást. A legrégebbi Mária-dogmát az Efezusi Zsinat (431) fogalmazta meg azzal, hogy ha Jézus istenember, akkor „Mária valóban Isten Szülőanyja” (Theotokosz). A II. Konstantinápolyi Zsinat 553-ban a „mindenkor Szűz Mária” megnevezést használja. Majd később hozzáteszik: „A mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária az Igét, mint igaz Istent, férfi hozzájárása nélkül, a Szentlélektől méhébe foganta, sértetlenül megszülte, és a szülés után is épen megőrizte szüzességét.”

A 680–681-ben tartott III. Konstantinápolyi Zsinat háromféle szüzességet rögzít dogmaként: 1. Szűz volt Jézus születése előtt. 2. Szűzen szülte Jézust. 3. Szűz maradt a későbbi élete során.

Máriának, égi Édesanyánknak Isten már Jézus megszületése előtt megadta a szüzesség ajándékát.

Hogy magyar népünk számára is milyen közeli volt az évszázadok során ez az ünnep, annak igazolására álljon itt néhány adat: Az 1092-ben megtartott szabolcsi zsinat felsorolja a kötelező ünnepeket, melyek között három Mária-ünnepet is megemlít: Gyertyaszentelő Boldogasszony, a Szeplőtelen Fogantatás és Nagyboldogasszony ünnepét.

A reneszánsz korban kiadott naptárak követték az I. század gyakorlatát. A barokk korra ugyan megsokszorozódott az ünnepek száma, a Szent Szűz december 8-i ünnepe azonban továbbra is megmaradt, az Egyház megtartotta azt. Az egyházi ünnepeket az állam is kötelezőnek ismerte el, egyszerűen azért, mert az Egyház előírta őket. A katolikus ünnepeket hosszú ideig a más vallásúaknak is meg kellett tartaniuk. Egy 1877-ben, Esztergomban kiadott gyűjtemény kereken hatvan olyan naptári hivatkozást sorol fel a X. századtól, amely megemlíti a Boldogságos Szent születését. A Szeplőtelen Fogantatás ilyen hivatkozásokkal szerepel: Boldog Asszony Napja, Boldog Asszony, Boldog Asszony Fogantatása, Conceptionis Mariae, Unser Frauen Tag.

Urunk, Istenünk! Te ajándékul adtad nekünk Jézus édesanyját, Máriát. Tisztaságát az Egyház a kezdetektől fogva mélyen hitte, és szeretettel tanította. Megóvtad az áteredő bűn szennyétől életének első pillanatától kezdve. Adj nekünk bátor hitet, lankadatlan szeretetet és el nem múló reménységet, hogy e titoknak szemlélői és befogadói legyünk! Ámen.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria