Útravaló – 2021. július 13.

Nézőpont – 2021. július 13., kedd | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Juhász Ferenc miskolci plébános ad útravalót.

Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak? – a 87. zsoltár betege így panaszkodik, hogy mentse életét, és kéri Istent, hogy ne engedje meghalni, hiszen akkor ki fogja őt dicsőíteni. Jézus is ezzel a logikával érvel, amikor számonkéri kortársait, azokat, akik körében a legtöbb csodát tette, és mégsem tértek meg. Úgy látszik, halottakat részesített csodában. Mintha keseregne és bánná, hogy ennyire félreismerte őket. Főleg Kafarnaum miatt tűnik bosszúsnak, hiszen korábban Máté úgy említi Kafarnaumot, mint Jézus városát. Most pedig legmélyebb csalódásának ad hangot miatta. Jézus kitörésében ugyanaz az indulat mutatkozik, mint a templom megtisztításakor.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria