Útravaló – 2021. március 28., virágvasárnap

Nézőpont – 2021. március 28., vasárnap | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

A nagyhét virágvasárnappal kezdődik. Együtt indulunk a legszentebb áldozat helyére Jézussal, mint a jeruzsálemi nép. Ő nem kedvelte a tömeg rajongását. Akkor is elmenekült, amikor a csodás kenyérszaporítás után a nép királlyá akarta tenni. Most miért hagyja? Tanít, hogy átéljük dicsőítését, azért, hogy jobban megértsük szenvedését, amely a kereszt elhagyatottságán át vezet az Atya dicsőségébe.

Hányan vannak, akik csak a diadalmenetben akarják elkísérni őt? Addig minden jó és szép, amíg hozsannázni lehet, amíg csillogó katedrálisokban pompás liturgikus ruhákban szerepelhetsz. Vagy elismerésben tündökölsz egy jól elvégzett munka után. Odaállsz, ahol a rivaldafény téged is érhet.

De akkor mit teszel, amikor ott találod magad a keresztedet hordozva? Egy csendes hétköznapi liturgiában, ahol rajtad kívül csak egy ember van a templomban. Egy megnemértettség, egy igazságtalan döntés főnököd, elöljáród részéről vagy egy váratlan betegség. El akarsz-e menni Jézussal egészen a Kálváriáig, ahol dicstelenül megfosztva emberi méltóságától, a kereszten haldokolva mindörökre győzedelmeskedik a bűnön és a halálon? Akarsz csatlakozni Krisztus érted vállalt megaláztatásához, szenvedéséhez, hogy hozzá hasonulva legyőzd az ellenséget, a bűnt? Vedd észre, hogy az ő útja a te utad, az ő keresztje a te kereszted!

Krisztus, akit Izajás próféta Jahve Szolgájaként ábrázolt, az Atya akaratát teszi. Vele együtt akarja az emberek üdvösségének áldozatát bemutatni. Tanítványai elhagyják, Júdás elárulja, Péter megtagadja, a törvényszék elé hurcolják, onnan a Koponyák hegyére, és keresztre feszítik. Miért tette Jézus ennyire semmivé önmagát? Ennek oka a szeretet. Az Atya iránti szeretet, akit meg akar dicsőíteni, és szeretet az emberek iránt, akiket össze akar békíteni az Atyával. Kiüresítette önmagát szeretetből.

Lehet, hogy soha nem kell feláldoznod életedet testvéreidért. De a hétköznapok szeretetáldozatait meghozhatod mindig. Jézus aláveti magát a legbrutálisabb kínzásoknak testileg, de lelkileg is a főpapok részéről: „Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha ő a Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről a szemünk láttára, s akkor hiszünk.” Nem elég, hogy testét agyonkínoztatták, a felismerhetetlenségig szétverették, még gúnyosan a lelkét is összetörik, mert a Messiás a hagyomány szerint nem szenvedhet.

Kérlek, fontold meg Jézus szenvedését, annak véres valóságában, hogy felismerd: ő valóságos Isten, aki Szeretet, egyben valóságos ember, és mint ilyen szenvedett.

A tömeg örömmel vonul Jeruzsálembe. Azt gondolja, eljött a Messiás, a szabadulás. Jézus elűzi a rómaiakat, és visszatér a béke és boldogság. Ne feledjük, hogy ez az a tömeg, amelyik napok múlva pár garasért üvölti: „Keresztre vele!” Ő nem a tömegért jött, hanem érted, az elbukott emberért. Jézus kiüresítette önmagát, a testvéred lett. Megosztotta örömeidet, szenvedéseidet és még a halált is, hogy részesedj már itt a földön isteni természetében.

Vegyél részt a szent három nap eseményeiben, és ne csak a feltámadás örömében. Ne felejtsd el, hogy a feltámadás öröme csak a kereszthalál után következik, és az érti meg üzenetét, aki végigjárja Jézussal a Kálváriára vezető utat is. Induljunk!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria