Útravaló – 2021. szeptember 13.

Nézőpont – 2021. szeptember 13., hétfő | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Ezt a hónapot meghatározza az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti jelenléte, mely az Eucharisztia titka köré von minket. Jó alkalom ez arra, hogy Aquinói Szent Tamás Lauda Sion szekvenciája segítségével hétköznapi elmélkedéseink is az Eucharisztia titka köré kapcsolódjanak.

Áldás fakadt törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Az Úr törvénye előírta, hogy az elsőszülött fiúgyermeket neki szenteljék; az Úr törvénye a zsoltáros szerint tökéletes, és felüdíti a lelket. A törvény az Elsőszülött odaszentelésében teljesedett be, és ő, aki maga a törvény teljessége és a törvényhozó, úgy akarta, hogy ebből az áldásból a kenyér és bor által részesüljünk. Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesülés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés? Így, amikor
áldozunk, az Úr törvényét teljesítjük, ami felvidít és bennünket is átváltoztat.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria