Útravaló – 2022. június 27., Szent László király

Nézőpont – 2022. június 27., hétfő | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

László Lengyelországban született 1040 körül. Atyja I. Béla magyar király (uralkodása: 1060–1063) volt, anyja Richeza, II. Mieszko lengyel fejedelem leánya. László bátyja, Géza 1074 és 1077 között ült a magyar trónon. Piroska nevű leánya bizánci császárné lett Eiréne néven. A betörő fekete kunok elleni ütközetben László döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Emellett üldözőbe vette az egyik menekülő kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magával. Kiszabadította a lányt, jóllehet előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstette legendává vált, s a következő századokban számtalan magyar templom falán megfestették. László nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása is. A kun és besenyő betörések tapasztalatai arra ösztönözték, hogy megerősítse a végeket. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette a keleti részeken a közigazgatás szervezetét, az Egyház zilált belső ügyeit zsinatok összehívásával rendezte. Ily módon politikai egységgé formálta Magyarországot. Mély, személyes hite mellett az ország keresztény úton tartásával érdemelte ki a Sziklahitű László nevet.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria