Útravaló – 2022. június 6., A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Nézőpont – 2022. június 6., hétfő | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

„Asszony” – szólt Jézus, amint meglátta a kereszt tövében Jánost, a szeretett tanítványt, és egymásra bízta őket: az Egyházat Máriára, Máriát az Egyházra. „Asszony” – milyen sprőd kifejezést enged meg magának Jézus, az Üdvözítő az édesanyjára! Egy másik alkalommal is elhangzik ez a kifejezés. „Asszony, a mi dolgunk ez?” – a kánai menyegzőn mondja Jézus, amikor hallja, hogy fogytán a bor. Bármilyen furcsa is, e két jelenetben Jézus kilép a megszokott szerepéből, és az üdvösség titkának hordozójaként jelöli meg őt. „Asszony!” Nincs ebben a megszólításban semmi durvaság. Egy valódi kinyilatkoztatás tanúi lehetünk, melynek során Jézus a megváltás titkának hordozójaként ismeri el anyját, a Boldogságos Szüzet.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria