Útravaló – 2022. június 9., Jézus Krisztus, az örök főpap

Nézőpont – 2022. június 9., csütörtök | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa kérésére a pünkösd utáni csütörtököt Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepévé tette az Istentiszteleti Kongregáció. A pap személye valamennyi kultúrában és vallásban kiemelkedő helyet foglal el. Feladata kettős gyökérből táplálkozik. Egyrészt a szent könyvek segítségével és felhasználásával igét hirdet, segít értelmezni és megérteni az életet. Másrészt pedig áldozati cselekményt mutat be, ezzel kiengesztelni szándékozik Istent, illetve minél biztosabb hidat teremt ég és föld, Isten és ember között. De mivel a pap is bűnös ember, először önmagáért és a saját bűneiért kell hogy bemutassa az áldozatot. Isteni természetével Krisztus nemhogy nem szorul rá a bűnbocsánatra, hanem egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökké trónol Isten jobbján (vö. Zsid 10,12).

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria