Útravaló – 2022. május 10.

Nézőpont – 2022. május 10., kedd | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

A zsidókból és pogányokból álló első közösségbe, Antiochiába vezet el bennünket az olvasmány. Különböző népekből és élethelyzetekből, szokásokból érkező emberekhez, akiket összeköt a Krisztushoz tartozás. Ennek mikéntjét az apostolok szabályozzák, hitelesítik. Ők választják ki és viszik magukkal Sault, akit Barnabás bevezet a hit továbbadásának nagy vonulatába. Barnabás mint elöljáró mer csodálkozni, buzdítani, őszinteségre inteni, tanítani. E feladat ellátását ugyanolyan fontosnak mondja az Írás, mint a közösséghez nem tartozókkal való szóba állást. A kifelé irányuló misszió és a belső egység ápolása így segíti és táplálja egymást az Egyházban.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria