Útravaló – 2022. május 27.

Nézőpont – 2022. május 27., péntek | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Nagyszámú népem lakik itt. Ha a Pálnak mondott, Korintusra vonatkozó szavakat tágabb értelemben értjük, akkor megláthatjuk bennük azt az ígéretet, hogy a látszat ellenére a pogány városokban mégiscsak sokan vannak, akik Isten igéjének meghirdetésére várnak. Minden keresztény missziónak ez a meggyőződés a forrása. Az úgynevezett realitások között ez sokszor csak ábránd, a hitben olvasva azonban valóság, mert az Úr Krisztus minden embert meghívott országába, s teremtettségénél fogva titkon mindenki várakozik rá. Képesek vagyunk-e így tekinteni a környezetünkre, embertársainkra? Vajon ez a látásmód, e prófétai ígéret tőlünk milyen átalakulást vár?

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria