Útravaló – 2022. október 3.

Nézőpont – 2022. október 3., hétfő | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Juhász Ferenc miskolci plébános ad útravalót.

Októberben a hétköznapi olvasmányokat Szent Pál apostol két leveléből vesszük: a galatákhoz és az efezusiakhoz írt leveléből. Most a Galatáknak írt levéllel kezdődik a szentleckesorozat. Azokhoz a közösségekhez fordul Pál, amelyekben tekintélyét megpróbálták lerombolni azzal, hogy ő nem is apostol, hiszen nem tartozik kezdettől a tizenkettőhöz, nem járt együtt Jézussal, és a zsidó hagyományokat elveti, pedig az a krisztusi hit gyökere és alapja. Nyilvánvaló, hogy azok beszéltek így Pálról, akik a mózesi törvénybe kapaszkodtak, nem akarták (nem merték?) elengedni azt, és továbbra is attól reméltek üdvösséget. Holott Pál éppen azt hirdeti, hogy az üdvösség forrása a Jézus Krisztusba vetett hit.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria